Αποτρεπτικό το κόστος για τα προγράμματα κατάρτισης

Αποτρεπτικά λειτουργεί το κόστος στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, που διεξήγαγαν το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τρεις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, σε θέματα κατάρτισης, παρά το υψηλό ποσοστό όσων δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα.

Το 68% του εξεταζόμενου πληθυσμού δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποιο σεμινάριο σχετικό με το επάγγελμά του, ενώ ο ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους σε κάποιο σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορούσε το επάγγελμά τους.

Το 15,9% ανέφερε ότι συμμετείχε σε κάποιο σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορούσε το επάγγελμά του κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Από αυτούς, το 21,1% ήταν μισθωτοί, το 14,6% αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες και το 7,9% άνεργοι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που διεξήχθη από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2012, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 τηλεφωνικών συνεντεύξεων, παρουσιάστηκαν χθες κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο των γραφείων της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα.

Σχετικά άρθρα