Διευκρινίσεις για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

Διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έδωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να μπαίνει όριο στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων, είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2013.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς περιορισμό στα δικαιώματα προτίμησης, υπαγορεύτηκε από την ηθική υποχρέωση να δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δεδομένο ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς είχε διασφαλίσει το ελάχιστο όριο του 10%, μέσα από τις συμφωνίες εξαγοράς των τραπεζών Γενική και Millennium.

Οποιοσδήποτε περιορισμός της ιδιωτικής συμμετοχής στο 10% ή ακόμη, για παράδειγμα, στο 12%, θα απέκλειε ουσιαστικά τους παλαιούς μετόχους από την ΑΜΚ.

Η επιλογή αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με στόχο τη μεγιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής και αντίστοιχη μείωση χρέους των κρατικών κεφαλαίων, όπως ο νόμος προβλέπει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα