«Θάνατος στον δολοφόνο!»

“Θάνατος! Θάνατος! στον δολοφόνο!

Σχετικά άρθρα