Οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

Το σχέδιο νόμου “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010

Σχετικά άρθρα