Εισφορές μηχανικού: θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις εισφορές του ΕΦΚΑ

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Αναγνώστρια μας ρωτά: </strong>Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις εισφορές ΕΦΚΑ, για ελεύθερο επαγγελματία, μηχανικό, που πλήρωσε για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο το ποσό των 167,95 ευρώ μηνιαίως. Από 6 Μαρτίου εργάζεται με εξαρτημένη εργασία σε Βιομηχανία. Πως θα καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τη στιγμή που γίνονται κρατήσεις και από τον εργοδότη του; Ευχαριστώ πολύ. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">Στο ερώτημά σας απάντησε ο δικηγόρος Άρης Πήττας</span></strong></p>
<p><span><img src="https://boro.gr/contentfiles_2016b/ergasiaka/0.ARIS-PITTAS-.jpg" alt="" width="150" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">ΑΠΑΝΤΗΣΗ: </span></strong><span style="font-size: small;"><span id="m_3553528973549824362yiv1187039466yui_3_16_0_ym19_1_1495527879843_5503"><span id="m_3553528973549824362yiv1187039466yui_3_16_0_ym19_1_1495527879843_5504">Γ</span></span></span><span style="font-size: small;"><span id="m_3553528973549824362yiv1187039466yui_3_16_0_ym19_1_1495527879843_5630"><span id="m_3553528973549824362yiv1187039466yui_3_16_0_ym19_1_1495527879843_5631">ια τον κλάδο σύνταξης το συνολικό ποσοστό 20%, επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη, για τον κλάδο ασθενείας σε 2,55% και 4,55% αντίστοιχα, για τον επικουρικό κλάδο ασφάλισης σε 3,50 % για αμφότερους, Γενικότερα, πλέον ένα ποσοστό των εισφορών επιμερίζεται στον εργοδότη και το υπόλοιπο καταβάλλετε από τον εργαζόμενο.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Μετά τιμής, </strong></span></p>
<div id="m_-3116392507430950634yui_3_16_0_ym19_1_1492758264983_19623" dir="ltr"><span style="font-size: small;"><strong><span id="m_-3116392507430950634yui_3_16_0_ym19_1_1492758264983_31809">Άρης Πήττας, Δικηγόρος</span></strong></span></div>
<div dir="ltr">
<div id="m_2073115160738132944yiv2265736872yui_3_16_0_ym19_1_1489504656315_4611"><span style="font-size: small;"><strong>Λ. Αλεξάνδρας 49 (Αθήνα) / Γ. Παπαδημητρίου 18 (Αχαρναί)</strong></span></div>
<div id="m_2073115160738132944yiv2265736872yui_3_16_0_ym19_1_1489504656315_4611"><span style="font-size: small;"><strong><span id="m_2073115160738132944yiv2265736872yui_3_16_0_ym19_1_1489504656315_28814"><a href="tel:(210)%20645-0078" target="_blank">210 6450078</a> / 697 4099253</span></strong></span></div>
<div id="m_2073115160738132944yiv2265736872yui_3_16_0_ym19_1_1489504656315_4611" dir="ltr"><span style="font-size: small;"><strong><span id="m_2073115160738132944yiv2265736872yui_3_16_0_ym19_1_1489504656315_28813"><a href="http://www.pittasvasileioslawfirm.com/">www.pittasvasileioslawfirm.com</a></span></strong></span></div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><span><br /></span></span></span></p>


Σχετικά άρθρα