Πλάτων

<div><span style="font-size: small;"><strong><big>Πλάτων,</big> 427-347 π.Χ. , Φιλόσοφος</strong></span></div>
<div class="authbio"><span style="font-size: small;">Ο Πλάτων ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας. </span><br /><span style="font-size: small;">Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την <em>Απολογία του Σωκράτους</em>, το <em>Συμπόσιο</em> όπου μιλά για την φύση του έρωτα, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την <em>Πολιτεία</em> και τους <em>Νόμους</em>, περιέγραψε την ιδανική πολιτεία.</span></div>
<div class="authbio"><span style="font-size: small;">Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36 και όλα, εκτός από την Απολογία, διαλογικά. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και ο ιδρυτής της <strong>Ακαδημίας</strong>.</span></div>

Σχετικά άρθρα