Μπορεί μια κύστη στον όρχι να είναι επικίνδυνη κατά το σεξ;

<p dir="ltr">Η κύστη της επιδιδυμίδας είναι ένας σάκος με διαυγές υγρό που αναπτύσσεται στην κορυφή του όρχι, εκεί που ενώνεται με τον σπερματικό τόνο (επιδιδυμίδα). Είναι καλοήθης και συνήθως μονήρης, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές. Οι κύστεις αναπτύσσονται συχνότερα γύρω στην ηλικία των 40 ετών, ενώ είναι σπάνιες πριν την εφηβεία.</p>
<p dir="ltr"><strong>Συμπτώματα</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται είναι μια διόγκωση. Συνήθως δεν προκαλούν κάποιο πόνο ή δυσφορία, οπότε περνούν απαρατήρητες μέχρι να αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος. Μερικές εντοπίζονται τυχαία σε υπερηχογράφημα οσχέου που γίνεται για άλλο λόγο. Το μέγεθος της κύστης ποικίλει από πολύ μικρό μέχρι το μέγεθος του όρχι. Έχει λεία επιφάνεια και είναι σχετικά ευπίεστη, δηλαδή μπορεί να συμπιεστεί μεταξύ των δακτύλων. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός από τον όρχι και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που την ξεχωρίζει από τον καρκίνο, αφού ο τελευταίος αναπτύσσεται μέσα στον όρχι και ψηλαφάται ως σκληρή περιοχή. Παράλληλα, επειδή η κύστη είναι γεμάτη με διαυγές υγρό, το φως διέρχεται από μέσα της (διοαφανοσκόπηση).</span></p>
<p dir="ltr"><strong>Διαφορική διάγνωση</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Σπερματοκήλη: κύστη παρόμοια που περιέχει σπέρμα.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Επιδιδυμίτιδα: Φλεγμονή της επιδιδυμίδας και των γύρω δομών που προκαλεί έντονο πόνο, πυρετό και διόγκωση και δεν διέρχεται το φως κατά τη διαφανοσκόπηση.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Υδροκήλη: Συλλογή υγρού μέσα στο όσχεο γύρω από τον όρχι.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Κιρσοκήλη: Διόγκωση των φλεβών πάνω από τον αριστερό συνήθως όρχι, που δίνει την αίσθηση «σάκου με σκουλήκια».</span></p>
<p dir="ltr"><strong>Διάγνωση</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται κάποια δοκιμασία, γιατί ο ουρολόγος μπορεί να θέσει τη διάγνωση με απλή κλινική εξέταση και διαφανοσκόπηση. Σε οποιαδήποτε αμφιβολία, η εκτέλεση υπερηχογραφήματος θέτει επακριβώς τη διάγνωση.</span></p>
<p dir="ltr"><strong>Θεραπεία</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Εάν η κύστη είναι μικρή, χωρίς να προκαλεί κάποια ενόχληση, δεν απαιτείται θεραπεία, αλλά απλή παρακολούθηση.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Στα παιδιά δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία, γιατί συνήθως οι κύστεις εξαφανίζονται αυτόματα. Όμως όταν προκαλούν πόνο ή δε συρρικνώνονται απαιτείται χειρουργική αφαίρεση. Οι μεγάλες και επώδυνες κύστεις πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά. Η επέμβαση είναι σχετικώς απλή χωρίς επιπλοκές.</span></p>
<p dir="ltr"><strong>Επιπλοκές</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Οι κύστεις της επιδιδυμίδας σπάνια προκαλούν επιπλοκές. Σπάνια μπορεί να γίνει συστροφή του μίσχου της κύστης, που προκαλεί οξύ πόνο και διόγκωση του ημιοσχέου, γεγονός που απαιτεί άμεση χειρουργική διόρθωση.</span></p>
<p dir="ltr"><strong>του Διαμαντή Φλωράτου, ουρολόγου – ανδρολόγου, MD, FEBU, PhD</strong></p>
<p dir="ltr"><span>Φωτογραφία εξωφύλλου: http://menshair.about.com</span></p>
<p dir="ltr"> </p>
<div> </div>

Σχετικά άρθρα