Ο τσιγαρόβηχας μου δημιούργησε κήλες στην κοιλιά. Αν το "κόψω" θα σταματήσει ο βήχας;

<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><strong>Αναγνώστης μας ρωτά: </strong>Εχω δημιουργήσει αρκετές κήλες στη κοιλιά λογω του βήχα που μου προκαλεί το κάπνισμα. Όταν το διακόψω, σε ποσο διαστημα θα σταματήσει ο βηχας έτσι ωστε όταν κάνω την επέμβαση και μετά να μην βήχω.</span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: small;">Στο ερώτημά σας απάντησε ο Δρ Αντώνης Ι. Χριστόπουλος, <strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">Ειδικός Πνευμονολόγος /Φυματιολόγος, </strong></strong><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">MD</strong></em></span><em style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">,</strong></em><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">MSc</strong></em></span><em style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">, </strong></em><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">PhD</strong></em></span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><span style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><img style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; height: auto;" src="/contentfiles_2016b/ygeia/ogkologia/0.A-ANTONIS-XRISTOPOULOS.jpg" alt="" width="150" height="200" /></strong></em></span></span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;">ΑΠΑΝΤΗΣΗ:</span></strong><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"> Ο τσιγαρόβηχας μπορεί να μην σταματήσει μόνο με την διακοπή του καπνίσματος.</span></span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;">Χρειάζεστε εκτίμηση από πνευμονολόγο για διάγνωη του βήχα σας και ενδεχομένως κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.</span></span></p>
<p> </p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: inherit; font-size: small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><br /></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">Δρ Αντώνης Ι. Χριστόπουλος <span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US">MD</span>, <span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US">MSc</span>, <span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US">PhD</span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">Ειδικός Πνευμονολόγος /Φυματιολόγος</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">Δ/ντής Κέντρου Άσθματος, Αλλεργίας και Αναπνευστικών Παθήσεων <span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US">Doctors</span>’ <span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" lang="en-US">Hospital</span> Αθηνών.</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">Διατηρεί Πνευμονολογικό Ιατρείο, συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥ, στην Αθήνα και την Πάτρα.</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">Τηλ. επικοινωνίας : 6977983808, 2610241233.</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0px 0px; border: 0px none; font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000;"><a href="http://www.asthmaclinics.gr"><span style="color: #000000;">www.asthmaclinics.gr </span></a> </span></p>
<p> </p>
<p style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: inherit; margin-top: 15px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: #000000; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: justify;"> </p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><br /></span></span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><br /></span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong></strong><br /></span></p>

Σχετικά άρθρα