Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου

Πρόταση νόμου για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005

Σχετικά άρθρα