«Μπαίνει μπροστά το εγχείρημα εξυγίανσης της ΕΡΤ»

“Η απόφαση για τη δημιουργία της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ενός εξορθολογισμένου, νοικοκυρεμένου και εξωστρεφούς οργανισμού, είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη

Σχετικά άρθρα