Από μικρά σε σκληρές εργασίες τα παιδιά στην Αλβανία

Το 7,7% των παιδιών ηλικίας από 5-15 χρόνων απασχολούνται σε σκληρές εργασίες για να επιβιώσουν – συγκεκριμένα σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές, οι εξορύξεις κ.ά.- σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την Αλβανία.

“Το 56% των εργαζόμενων ανήλικων παιδιών απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες


Σχετικά άρθρα