Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς. Ειδικότερα, με σημερινή της ανακοίνωση η τράπεζα Πειραιώς αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης για άντληση κεφαλαίων 7,335 δισ. ευρώ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23.04.2013 και την απόφαση διοικητικού συμβουλίου της 29.05.2013, συγκεντρώθηκαν εγγραφές ιδιωτών επενδυτών ύψους 1,455 δισ. ευρώ, ήτοι κάλυψη κατά 19,83%.

Ως εκ τούτου, δεν θα εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos). Αναλυτική ανακοίνωση για την οριστική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης (8,429 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 28.06.2013 μετά την πιστοποίηση της συνολικής αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τον έλεγχο του μητρώου εγγραφών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα