Πέντε χιλιάδες θέσεις απασχόλησης από την Περιφέρεια Αττικής

Τους Πίνακες Αξιολόγησης των προτάσεων των αναπτυξιακών συμπράξεων, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για το έργο “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας

Σχετικά άρθρα