«Αν χρειαστεί να κλείσω νοσοκομεία, θα τα κλείσω»

“Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχω ελέγξει τα πάντα. Νοσοκομεία, ζημίες, κόστη, χρησιμότητα, κλίνες. Εάν χρειαστεί να κλείσω νοσοκομεία, θα τα κλείσω

Σχετικά άρθρα