ΙΟΒΕ: Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα

Στις 93,5 μονάδες διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούνιο, οριακά χαμηλότερα από τις 93,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αν και τα επίπεδα αυτά παραμένουν τα υψηλότερα της τελευταίας πενταετίας, οι τάσεις που καταγράφονται στους επιμέρους δείκτες είναι μικτές.

Ειδικότερα, μεγάλη βελτίωση των προσδοκιών καταγράφεται στον κλάδο των ξενοδοχείων, όπου η σαφώς αυξημένη κίνηση σε σχέση με πέρυσι κατά την τουριστική περίοδο έχει επιτρέψει τη διατύπωση αρκετά αισιόδοξων εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα τη ισχυρή βελτίωση του συνολικού δείκτη των υπηρεσιών.

Θετικές αλλά σε μικρότερο βαθμό, εμφανίζονται οι προοπτικές και στον κλάδο των κατασκευών. Αντίθετα, υποχώρηση σημειώνει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, με άμεση επίδραση και στο λιανικό εμπόριο, δύο τομείς που εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα και ευαισθησία στις πολιτικές διακυμάνσεις. Υποχώρηση επίσης καταγράφεται και στον τομέα της ειομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η η πολιτική αβεβαιότητα που η χώρα βίωσε στα μέσα του περασμένου μήνα, ανέκοψε μεν τη σταδιακή άμβλυνση της παλαιότερης μεγάλης απαισιοδοξίας, αλλά τα θετικά μηνύματα, όπως η αυξημένη τουριστική κίνηση, η ενεργοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η αλλαγή της ρητορικής στο διεθνές περιβάλλον (που από κάποιους ερμηνεύεται ως ενδεχόμενο ηπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής), συνεχίζουν να συντηρούν ένα περιβάλλον ηπιότερης απαισιοδοξίας στις προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα:

– Στη βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής εξασθενούν ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν μικρή διόγκωσή τους, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να ενισχύονται.

– Στις υπηρεσίες, τόσο οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ανακάμπτουν σημαντικά, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να αμβλύνονται επίσης.

– Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων μεταβάλλονται αρνητικά, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξομαλύνονται.

– Στις κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται, αλλά αντισταθμίζονται από την άνοδο του δείκτη της προβλεπόμενης απασχόλησης.

– Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, όλες οι μεταβλητές του δείκτη επιδεινώνονται: οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας διευρύνονται, ενώ και οι ήδη υποτονικές προθέσεις για αποταμίευση το επόμενο 12μηνο υποχωρούν περαιτέρω. Τέλος, οι πολύ δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, εντείνονται περαιτέρω.

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται σημαντικά τον Ιούνιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, διατηρώντας την ανοδική τάση, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 1,8 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη, κινούμενος στις 91,3 και 92,6 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης υπολείπεται ωστόσο ακόμη αισθητά έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου του και στις δύο ζώνες.

Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση του κλίματος οφείλεται αφενός στην ανάκαμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς, εκτός των υπηρεσιών, και αφετέρου στη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες το κλίμα παραμένει σχεδόν σταθερό (-0,3), ενώ στο Λιανικό Εμπόριο βελτιώνεται σημαντικά (+2,3). Στη Βιομηχανία, η άνοδος των προσδοκιών είναι ελαφρώς ασθενέστερη (+1,8 μονάδες), ενώ και στις κατασκευές ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε επίσης, αλλά ηπιότερα (+1,4). Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σημαντικά (+3,1 μονάδες), ενώ σε επίπεδο χωρών της Ευρωζώνης, ο δείκτης κλίματος ανέκαμψε τον Ιούνιο και στις πέντε μεγαλύτερες εξ’ αυτών, ήτοι στην Ισπανία (+2,5), την Ιταλία (+1,7) , την Γαλλία (+1,3), την Γερμανία (+1,1) και την Ολλανδία (+0,9).

Στην ΕΕ, οι σχετικές εξελίξεις λίγο διαφέρουν από εκείνες στην Ευρωζώνη. Σε επίπεδο τομέων, η βασική διαφορά με την Ευρωζώνη έγκειται στην αισθητή άνοδο των προσδοκιών στις υπηρεσίες (+1,7), κυρίως λόγω της σημαντικής ανάκαμψης του σχετικού δείκτη στο Ην. Βασίλειο. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης κλίματος στη βιομηχανία βελτιώθηκε λιγότερο στην ΕΕ σε σχέση με την Ευρωζώνη (+1,0). Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών εκτός Ευρωζώνης, οι προσδοκίες αυξήθηκαν κατά 0,7 μονάδες στο Ην. Βασίλειο και κατά 0,6 μονάδες στην Πολωνία.

Σχετικά άρθρα