ΠΑΣΟΚ: Οι 11 προτάσεις για τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ είχε σήμερα συνάντηση με τον Υφυπουργό των Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, με αντικείμενο τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Από την συζήτηση προέκυψε ότι γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω σημεία που προτάθηκαν από το ΠΑΣΟΚ ορισμένα εκ των οποίων ήδη επανεξέταζε ο αρμόδιος Υφυπουργός.

1. Θα προστεθεί διάταξη-πρόβλεψη για την φορολογία της αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας.

2. Περιουσιολόγιο: Συστήθηκε ήδη Επιτροπή η οποία θα καθορίσει την διαδικασία συγκρότησής του και θα έρθει διάταξη σε επόμενο νομοσχέδιο.

3. Θα διατηρηθεί η έκπτωση για τους μισθωτούς και στην εφ’ άπαξ καταβολή του φόρου (1.5%)

4. Θα υπάρξει πρόβλεψη στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών των ατομικών, προσωπικών και όλων των εταιριών.

5. Θα διορθωθεί η σχετική διάταξη ώστε να απαλλάσσονται και τα παιδιά που λαμβάνουν διατροφή από τη φορολογία γι’ αυτήν.

6. Θα θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων και οι φοιτητές – τέκνα τους.

7. Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.

8. Ετέθη το θέμα της μη φορολόγησης της διαφοράς που προκύπτει από τα τεκμήρια, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση. Έγινε δεκτό ότι θα φορολογείται ανάλογα με την πηγή που προέρχονται τα κύρια εισοδήματα.

9. Θα βελτιωθεί η σχετική διάταξη, ώστε να αποθαρρύνεται η μεταφορά κερδών προς χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα

10. Θα διατηρηθεί η προκαταβολή για τις μικρομεσαίες εταιρείες στο 55% αντί του 80% που προέβλεπε το σχέδιο .

11. Το θέμα της τήρησης των βιβλίων από τους αγρότες θα ρυθμιστεί με απόμενες διατάξεις. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να αφορά το μικρό αγροτικό εισόδημα.

Στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ μετείχαν οι Π. Κουκουλόπουλος, Χ. Πρωτόπαπας, Δ. Μακρυπίδης, Δ.Σταματόπουλος.

Σχετικά άρθρα