Φορολογικά θέματα: “Πότε απαλλάσσομαι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων”;

Εάν εγώ που είμαι 81 ετών συμπληρώσω το αναλογούν ποσό δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. πάγιες εντολές πληρωμής ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, εντολές πληρωμής κινητής τηλεφωνίας κτλ) και τα στοιχεία αυτών σας έχουν αποσταλεί μέσω της Τράπεζας που συνεργάζομαι, απαλλάσσομαι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων ίσης αξίας για να διατηρηθεί η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013 με αποδείξεις που  έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ);

Στο ερώτημά σας απαντούν οι λογιστές-φοροτεχνικοί της εταιρείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους. Όμως φέρουν την υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις αντίστοιχης αξίας.

Οι αποδείξεις αυτές, φυλάσσονται για πιθανό μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Εάν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλούν και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για να αποδείξουν οι εν λόγω φορολογούμενοι, ότι η εξόφληση των αποδείξεων αυτών, έγινε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο.

Ενδεικτικά, ως μέσα πληρωμής αναφέρουμε τα παρακάτω:

  • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)
  • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
  • Αναλυτική εικόνα καρτών
  • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης
  • Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

210 86 51 701

www.texnologistiki.com

Σχετικά άρθρα