Τι περιλαμβάνει το αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας στο υπουργικό;

Μετά το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας για την τελευταία, τέταρτη αξιολόγηση που θα επικυρωθεί στο προσεχές Eurogroup,συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι στη Βουλή το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την επόμενη μέρα (Growth Strategy).

Σύμφωνα με πληροφορίες το κείμενο του Σχεδίου αποτελεί την αποτύπωση μιας ολιστικού χαρακτήρα, στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες δεν είναι απλώς ένα σχέδιο στο οποίο απαριθμούνται αναπτυξιακοί στόχοι αλλά πρόκειται για ένα συνολικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει αφενός τους σκοπούς στους επιμέρους τομείς του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι και αφετέρου τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίτευξη αυτών των σκοπών.

Από το Μαξίμου κάνουν λόγο για μια συνεκτική στρατηγική, η οποία εκκινεί από τα πεπραγμένα της τρέχουσας περιόδου κατά την οποία «η χώρα ξεπερνά την ύφεση και την οικονομική καχεξία και εκτείνεται στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα».

Το «manual» της επόμενης μέρας

Μεταξύ, άλλων το Σχέδιο, περιλαμβάνει μια σειρά από τα συμπεράσματα που παρήγαγε μια ευρύτατη διαδικασία διαβούλευσης με το σύνολο των παραγωγικών φορέων της χώρας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 μηνών μέσα από τα Περιφερειακά Συνέδρια για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση.

Κατά τους επιτελείς της κυβέρνησης το σχέδιο αυτό είναι ένα πλάνο για την επόμενη μέρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «manual της επόμενης μέρας». Η Ελλάδα, ως μια κανονική χώρα πλέον, ως μια χώρα του Σύγχρονου Δυτικού Κόσμου στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να έχει πλάνο για το πού θέλει να βαδίσει και πώς θα το πετύχει.

Στα πρότυπα της Πορτογαλίας και Ιρλανδίας

Διευκρινίζεται ότι στο κείμενο αυτό περιλαμβάνονται δεσμεύσεις, υπό την επισήμανση ότι είναι « πρωτίστως έναντι του κοινωνικού συνόλου, των δυνάμεων της εργασίας και της παραγωγής». Των δυνάμεων δηλαδή εκείνων οι οποίες καλούνται να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή και φυσικά να γίνουν οι φορείς υλοποίησης αυτής της στρατηγικής η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο.

Πέρα από το ότι αυτή η στρατηγική είναι, κατά την κυβέρνηση πάντα « η πραγματική εγγύηση της εξόδου από την κρίση» υποστηρίζεται πως κινείται στα πλαίσια της διαδικασίας την οποία ακολούθησαν τόσο η Πορτογαλία, όσο και η Ιρλανδία όταν εξήλθαν των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και «στην πραγματικότητα, συνιστά και μια πράξη σοβαρότητας και ευθύνης τόσο έναντι των πολιτών αυτής της χώρας όσο όμως και έναντι των εταίρων μας στο διεθνές πεδίο».

Σταθερότητα – Ασφαλής διάδρομος για το μέλλον

Το Σχέδιο, εκκινεί από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το 2015 και μετά όπου η οικονομία υπεραποδίδει διαρκώς έναντι των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα ενώ το πλαίσιο της επόμενης περιόδου, προβλέπει τους συμφωνημένους ήδη στόχους της επόμενης τετραετίας, τόσο στο επίπεδο των πλεονασμάτων όσο και σε αυτό της ανάπτυξης.

Κρίσιμη παράμετρος αποτελεί το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους, η οποία εξάλλου θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας η οποία έχει ήδη διαφανεί.

Στήριξη της παραγωγής σε 11 τομείς

Οι κεντρικοί στόχοι αυτού του στρατηγικού σχεδίου ή «manual» είναι οι στήριξη της παραγωγής και η επένδυση στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Οι τομείς στους οποίους, σύμφωνα με το Σχέδιο εντοπίζονται δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης και αναβάθμισης της χώρας στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό είναι οι εξής: μεταποίηση, βιομηχανία, αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, ναυτιλία, φάρμακο, logistics, καινοτομία, start-ups, υποδομές και ενέργεια.

Όλα τα παραπάνω συνδέονται και με την ισχυροποίηση του τομέα των εξαγωγών, ο οποίος ήδη από το αδύναμο 19% του 2009, έχει φτάσει σήμερα στο 33%, με στόχο το 50% το 2025.

Στο κείμενο, παρουσιάζονται τα δεδομένα για κάθε κλάδο καθώς και οι προοπτικές του, με τρόπο αναλυτικό και με συγκεκριμένη αναφορά στα βήματα για την ανάπτυξη του καθώς και τους μετρήσιμους στόχους για τον καθένα ξεχωριστά.

Ως μέσα για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου αναφέρονται η εξασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη, η μετατροπή της χώρας σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Επίσης στο σχέδιο καταγράφονται :

οι θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ώθησης της ανάπτυξης: από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις ειδικές μέριμνες του για τη στήριξη του κυττάρου της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι τις αλλαγές που διευκολύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την καθιέρωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών κινήτρων για τις νέες επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και η taskforceστην οποία προϊσταται ο Πρωθυπουργός και συνολικά όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που κινούνται γύρω από τον άξονα «Απλοποίηση – Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα – Επιτάχυνση».

τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τροφοδοτήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της παραγωγής: η χώρα έχει πλέον στη διάθεση της όχι μόνο τους πόρους από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ στο οποίο για τρία συναπτά έτη παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη απορρόφηση πανευρωπαϊκά, αλλά και από το πακέτο Γιούνκερ με επενδύσεις αξίας 8 δις, την ΕΙΒ με επενδύσεις που θα αποφέρουν σύμφωνα με την τράπεζα έως και 20 δις την επόμενη τριετία καθώς και 2,5 δις αρχικά από την ΕBRD. Υπάρχουν επίσης επιμέρους πρωτοβουλίες και η ίδρυση ταμείων για την ενίσχυση της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο. Στο πλάι αυτών, έρχεται η φιλόδοξη προσπάθεια για την Ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να κατορθώσει να ενισχύσει αυτή την σημαντική προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Όλα αυτά φυσικά, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος δανεισμού μειώνεται διαρκώς σε επίπεδα προ κρίσης και με τη χώρα να επιστρέφει ξανά στις αγορές χρήματος.

Κοινωνική Δικαιοσύνη – στήριξη της εργασίας

Κομβικό ζήτημα στο Αναπτυξιακό Σχέδιο είναι και η νέα κοινωνική πραγματικότητα και η διαμόρφωσή της με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης όπου εξέχοντα ρόλο κατέχει η ενίσχυση και προστασία της εργασίας.

Το Σχέδιο αναφέρεται στις πρωτοβουλίες στήριξης τόσο του Τομέα της Δημόσιας Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ζητήματα της εργασίας, με κύρια σημεία:

  • Το εθνικό σχέδιο με ορίζοντα τριετίας, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
  • Την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων
  • Την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα παραπάνω σημεία, έρχονται να συμπληρώσουν τη στρατηγική για τη δημιουργία όχι μόνο νέων θέσεων εργασίας, αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Πηγή: topontiki.gr

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X