Επιτρέπεται η χορήγηση κορτιζόνης σε νεφροπαθή; Τι παρενέργειες μπορεί να έχει;

Επιτρέπεται η κορτιζόνη σε νεφροπαθή; Τι παρενέργειες μπορεί να του δημιουργήσει;

Γράφει ο δρ. Αναστάσιος Γιακουμής, MD, PhD, Ειδικός Παθολόγος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συστηματική χορήγηση (από του στόματος ή ενδοφλέβια) κορτικοστεροειδούς αναλόγως του δοσολογικού σχήματος και της διάρκειας της αγωγής μπορεί να επιφέρει ηλεκτρολυτικές διαταραχές μέσω της αλατοκορτικοειδούς δράσης της κορτιζόνης, κυρίως υπερνατριαιμία και υποκαλιαιμία, με επακόλουθη κατακράτηση ύδατος και με απώτερο αποτέλεσμα την αύξηση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος. Σε νεφροπαθείς που δεν δύνανται να διαχειριστούν την περίσσεια ύδατος στον οργανισμό τους αυτό μπορεί να αποτελέσει δυνητικό πρόβλημα και να απαιτηθεί ιατρική παρέμβαση (αντιυπερτασική ή διουρητική αγωγή, αιμοκάθαρση). Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω επίδραση της κορτιζόνης σε ασθενείς με νεφρική νόσο ο θεράπων ιατρός θα εκτιμήσει την ισορροπία μεταξύ οφέλους και κινδύνου και θα λάβει την ανάλογη απόφαση. Εν ολίγοις δεν υπάρχει αντένδειξη στην χορήγηση κορτιζόνης σε αυτούς τους ασθενείς παρά μόνο κάποιες ανησυχίες που εφόσον ληφθούν σοβαρά υπόψη και χαραχθεί η κατάλληλη στρατηγική δεν υπάρχει κίνδυνος.

Δρ. Αναστάσιος Γιακουμής, MD, PhD

Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ιατρείο: Πανόρμου 40 & Οιτύλου, Αμπελόκηποι

Τηλ. 2130283064

www.synpraxis.eu

Σχετικά άρθρα