Πένα συμβάλει στην αποφυγή ορθογραφικών λαθών

Η λέξη Lernstift αποτελεί νεολογισμό της γερμανικής γλώσσας και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει “η πένα που διορθώνει

Σχετικά άρθρα