“Σε ασθενή που παίρνει αντιπηκτικά μπορώ να δώσω μουρουνέλαιο”;

Σε ηλικιωμένο άνθρωπο ηλικίας 83 ετών που παίρνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή – στηθάγχη και αντιπηκτικό (pradaxa) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μουρουνέλαιο;

Στο ερώτημά σας απαντά ο καρδιολόγος Γιώργος Λάζαρος 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ιχθυέλαια όπως το μουρουνέλαιο μπορεί δυνητικά να αλληλοεπιδράσει με τα αντιπηκτικά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένου του αντιπηκτικού που αναφέρεται) και λόγω αύξησης του κινδύνου αιμορραγιών οι υψηλές δοσολογίες ιχθυελαίων γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται από άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά.

Γιώργος Λάζαρος,

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Α’ Πανεπιστημιακή καρδιολογική Κλινική

Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών

Σχετικά άρθρα