Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική «διψούν» για καθαρό νερό

Προβλήματα ποιότητας των υδάτων στον κάμπο της Θεσσαλονίκης και ανεπάρκειας των υδάτινων πόρων στη Χαλκιδική αποκαλύπτουν τα στοιχεία της μελέτης για τη διαχείριση των υδάτων στην Κεντρική Μακεδονία που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/60 και στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, στον κάμπο της Θεσσαλονίκης τα προβλήματα που εμφανίζονται αποδίδονται στη γεωργική δραστηριότητα και συγκεκριμένα στην υπερλίπανση των εδαφών, τις απολήψεις νερού για άρδευση και την επιβάρυνση των υδάτων από ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.

Από την άλλη πλευρά, στη λεκάνη απορροής της Χαλκιδικής που καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή της Χαλκιδικής αλλά και τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, όπως οι λίμνες Κορώνειας και Βόλβης, το πρόβλημα εντοπίζεται στην ανεπάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων λόγω της υπερεκμετάλλευσής τους.

Σε ό,τι αφορά τον Θερμαϊκό Κόλπο έχει προκύψει από δειγματοληψίες ο εντοπισμός ουσιών που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί πως κατέληξαν εκεί. Πρόκειται κυρίως για βαριά μέταλλα που μπορεί να έχουν γηγενή προέλευση ή να σχετίζονται με τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Τα παραπάνω επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Μανώλης Αθανασάκης, Μηχανικός περιβάλλοντος, που συμμετείχε στη σχετική μελέτη από την πλευρά της ανάδοχης κοινοπραξίας η οποία ανέλαβε τον υδραυλικό τομέα του υπό διαβούλευση, αυτή τη στιγμή, σχεδίου διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.

“Το θέμα του κάμπου της Θεσσαλονίκης είναι περισσότερο ποιοτικό και εκείνο της λεκάνης απορροής της Χαλκιδικής περισσότερο ποσοτικό” εξηγεί, με αφορμή ημερίδα που πραγματοποιείται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι ο δείκτης εκμετάλλευσης ύδατος που ισχύει για κάθε περιοχή και αποκαλύπτει τον βαθμό επάρκειας των υδάτινων πόρων της διαμορφώνεται στο 71% για τη λεκάνη απορροής της Χαλκιδικής, στο 36% για τη λεκάνη απορροής του Γαλλικού Ποταμού, το 14,5% για τη λεκάνη του Αξιού (στην οποία ανήκει ο κάμπος της Θεσσαλονίκης) και στο 7% για εκείνην του Αγίου ΄Ορους. Σημειώνεται ότι μια περιοχή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης των αναγκών της σε νερό όταν έχει δείκτη εκμετάλλευσης ύδατος κάτω από 20% , ενώ τα προβλήματα αρχίζουν όταν ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα στο 20 και 40% και εντείνονται ακόμη περισσότερο όταν ξεπερνά το 40%.

“Αυτό σημαίνει ότι η Χαλκιδική δεν αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της γεωργίας αλλά λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων για ύδρευση και άρδευση κυρίως λόγω των μεγάλων πληθυσμών τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή η υπερεκμετάλλευση νερού δεν μπορεί να “καλυφθεί ” από τους υδάτινους πόρους της περιοχής που είναι λιγοστοί, γεγονός που σημαίνει πως πρέπει να ληφθούν μέτρα είτε προς την κατεύθυνση της μείωσης των απολήψεων υδάτων είτε προς εκείνη της αύξησης των υδάτινων πόρων” σχολιάζει ο κ. Αθανασάκης. Διευκρινίζει δε ότι καθώς τα μέτρα που λαμβάνονταν τα τελευταία χρόνια κινούνταν μόνο προς τη δεύτερη κατεύθυνση και την υπεράνληση του νερού, επιβάλλεται πλέον να προωθηθούν λύσεις εξοικονόμησης των υπαρχόντων πόρων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας προβλήματα μικρότερης έντασης εντοπίζονται στις λίμνες Κορώνεια και Δοϊράνη και τα ανάντι τμήματα του Γαλλικού ποταμού.

Σχετικά δε με τα μέτρα που προτείνονται από το Σχέδιο Διαχείρισης, αυτά περιλαμβάνουν για τον κάμπο της Θεσσαλονίκης την βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας και άρδευσης, την επιλογή λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών, την υιοθέτηση τεχνολογιών άρδευσης με υψηλή αποδοτικότητα, την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και την προστασία υδροληπτικών έργων ώστε να περιορίζονται οι διαρροές νερού στο έδαφος. Για τον Θερμαϊκό Κόλπο υπογραμμίζεται η ανάγκη διενέργειας μετρήσεων για το σύνολο της περιοχής του και για μεγάλες χρονικές περιόδους, με αξιόπιστες μεθόδους, αποδεκτές από την ευρωπαϊκή οδηγία, που θα μπορούν να παρέχουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Επιπλέον εκτιμάται ότι η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Θεσσαλονίκης θα μειώσει τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα η λειτουργία του παντοροϊκού δικτύου μέσω του οποίου τα όμβρια ύδατα και τα ακάθαρτα οδηγούνται μαζί για επεξεργασία ενώ σε περιπτώσεις υπερχείλισης από σφοδρές βροχοπτώσεις μειώνεται η αποτελεσματικότητα του δικτύου. Για τη Χαλκιδική προτείνονται, μεταξύ άλλων, έργα και παρεμβάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση όπως τα φράγματα του Χαβρία και των Πετρενίων.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση του σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου ενώ μέχρι τα τέλη του 2013 υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η έγκρισή του ώστε ακολούθως να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις που προβλέπει.

Σχετικά άρθρα