Διχασμένη προσωπικότητα: Όταν μέσα σε ένα άτομο παλεύουν δύο εαυτοί

Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να απευθυνθώ για διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας χωρίς την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Τι είναι αυτό το πράγμα;  Σαν να σβήνω και να μην θυμάμαι τίποτα. Είμαι απελπισμένος και δεν έχω χρήματα για να με βοηθήσει κάποιος ειδικός. Κατέστρεψα ό,τι έχτιζα 10 χρόνια με τη σχέση και τους φίλους μου.

Στο ερώτημα απαντά ο Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ιωάννης Αυγουστάτος:

Κατ’ αρχάς είναι παρακινδυνευμένο να βγάζεις ο ίδιος διάγνωση! Η διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, που σήμερα ονομάζεται Διασχιστική Διαταραχή της Ταυτότητας, ανήκει στο ευρύτερο φάσμα των Διασχιστικών Διαταραχών, που περιλαμβάνουν επίσης τη Διασχιστική Αμνησία, τη Διασχιστική Φυγή, και τη Διαταραχή Αποπροσωποποίησης.

Το βασικό χαρακτηριστικό της Διασχιστικής Διαταραχής της Ταυτότητας είναι η ύπαρξη μέσα στο άτομο δύο ή περισσότερων ξεχωριστών προσωπικοτήτων (ταυτοτήτων). Κάθε μία από αυτές τις προσωπικότητες έχει τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης, συμπεριφοράς, σχέσεων με το περιβάλλον, τύπο αναμνήσεων κτλ. Επίσης κάθε μια κυριαρχεί και ελέγχει τη συμπεριφορά του ατόμου σε διαφορετικές περιόδους.

Η μετάβαση από τη μια προσωπικότητα στην άλλη συχνά είναι ξαφνική και απότομη και συχνά συνδέεται με κάποιο ψυχοκοινωνικό στρες. Για την ορθή διάγνωση και θεραπεία μπορείς να απευθυνθείς στα εξωτερικά ιατρεία κάποιας δημόσιας ψυχιατρικής κλινικής. Εκτός από τα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ψυχιατρικές κλινικές υπάρχουν και σε Γενικά Νοσοκομεία, όπως το ΓΝΣ Αθηνών, ο Ευαγγελισμός, το Σισμανόγλειο, κλπ.

Ιωάννης Αυγουστάτος
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
210-6397044 – 6977074835
http://psycosynthesis.blogspot.gr
www.facebook.com/profile.php?id=100011170271443

Σχετικά άρθρα