Μεταμόσχευση κερατοειδούς : περιπτώσεις και μέθοδοι

<p>Οι συχνότερες παθήσεις που χρειάζονται μεταμόσχευση είναι ο κερατόκωνος , η φυσσαλιδώδης κερατοπάθεια , έλκη, τραύματα και εγκαύματα του κερατοειδούς.</p>
<p><strong>Γράφει η Οφθαλμίατρος Τένια Βουδούρη</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong><img src="/contentfiles/eidikoi/giatroi/rest%20of/tenia-voudouri.jpg" alt="" width="100" height="100" /></strong></p>
<p> </p>
<p>Κατά την επέμβαση τμήμα του παθολογικού κερατοειδούς αντικαθίσταται από μόσχευμα υγιούς κερατοειδούς που προέρχεται από μια τράπεζα μοσχευμάτων οφθαλμού ύστερα από αυστηρό έλεγχο και πολλαπλές εξετάσεις.</p>
<p>Μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς συχνός είναι ο αστιγματισμός. Ο αστιγματισμός αυτός διαφέρει από τον κερατόκωνο διότι είναι πιο ομαλός και διορθώνεται ευκολότερα με φακούς επαφής ή επέμβαση Laser.</p>
<p>Σήμερα χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους ανάλογα με το ειδικό πρόβλημα του ασθενή.</p>
<p> </p>
<p>1) Τη συμβατική Διαμπερή Κερατοπλαστική.</p>
<p>       Αντικαθιστούμε ολόκληρο τον κερατοειδή και χρησιμοποιούμε πολλαπλά ράμματα για τη στερέωση του μοσχεύματος. Αφαιρούμε τα ράμματα μετά από ένα χρόνο και τότε δίνομε γυαλιά, φακούς επαφής ή κάνουμε laser.</p>
<p><img src="/contentfiles/galleryfiles/eyeSurgery2a.jpg" alt="" width="640" height="266" />                       </p>
<p> </p>
<p>2)Τις Τμηματικές Κερατοπλαστικές</p>
<p>     Είναι νεότερες μέθοδοι όπου αντικαθιστούμε το τμήμα του κερατοειδούς το οποίο πάσχει. Έχουμε σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις διαμπερείς κερατοπλαστικές: Τα ποσοστά απορρίψεων δείχνουν να είναι πολύ μικρότερα και η αποκατάστασης της όρασης ιδίως στην DSAEK επιτυγχάνεται μέσα σε ένα μήνα.</p>
<p> </p>
<p>α. DSAEK</p>
<p>    μεταμοσχεύουμε την εσωτερική στοιβάδα του κερατοειδή &lt;&lt;ενδοθήλιο&gt;&gt; και αφορά τις περισσότερες σε αριθμό μεταμοσχεύσεις που κάνουμε.</p>
<p><img src="/contentfiles/galleryfiles/eyeSurgery2b.jpg" alt="" width="640" height="190" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="/contentfiles/galleryfiles/eyeSurgery2c.jpg" alt="" width="400" height="265" /> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>β. ALTK</p>
<p>    μεταμοσχεύουμε μέρος του στρώματος του κερατοειδούς αφήνοντας ανέπαφο το ενδοθήλιο του δέκτη. Συνήθης πάθησης εφαρμογής είναι ο κερατόκωνος.</p>
<p><img src="/contentfiles/galleryfiles/eyeSurgery2d.jpg" alt="" width="640" height="190" /></p>
<p><img src="/contentfiles/galleryfiles/eyeSurgery2e.jpg" alt="" width="640" height="184" /></p>
<p> </p>
<p>Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης</p>
<p> </p>
<p>Η τεχνική της μεταμόσχευσης αμνιακής μεμβράνης χρησιμοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια για τη θεραπεία ενός ευρέως φάσματος διαταραχών της οφθαλμικής επιφάνειας, είτε ως μεμονωμένη θεραπεία είτε ως συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή ..</p>
<p>Η αμνιακή μεμβράνη προέρχεται από τον αμνιακό σάκο γυναικών που έχουν μόλις τεκνοποιήσει, ύστερα από επέμβαση καισαρικής τομής και στη συνέχεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία.</p>
<p>Η επεξεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών τύπων αμνιακής μεμβράνης, καθένας από τους οποίους χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφορετικής πάθησης.</p>
<p>Η μεταμόσχευση της αμνιακής μεμβράνης ενδείκνυται στην αντικατάσταση ιστών της οφθαλμικής επιφάνειας που έχουν για διάφορους λόγους αλλοιωθεί  όπως σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, πτερυγίου, απειλής διάτρησης του κερατοειδούς, αφαίρεσης όγκου, έλκος κερατοειδούς το οποίο δεν κλείνει, αποστήματος κερατοειδούς, χαλάρωσης επιπεφυκότα., κ.α.</p>
<p>Η αμνιακή μεμβράνη αποτελεί άριστο ιστικό υπόστρωμα για επούλωση και βελτίωση του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς, προσφέροντας διαρκώς αυξανόμενες τεχνικές και δυνατότητες.</p>
<p>Ένα από τα πολλαπλά πλεονεκτήματά της είναι πως προφυλάσσει τον κερατοειδή, π.χ από επιθετική νεοαγγείωση ή άλλες παθήσεις, ώστε μια ενδεχόμενη μελλοντική μεταμόσχευση κερατοειδούς να είναι δυνατή και επιτυχής.</p>
<p>Οι χειρουργικές τεχνικές της μεταμόσχευσης ποικίλλουν ανάλογα με την πάθηση και τον τύπο της μεμβράνης που χρησιμοποιείται.</p>
<p><img src="/contentfiles/eyeSurgery2f.jpg" alt="" width="640" height="156" /></p>
<p> </p>

Σχετικά άρθρα