Κτηματολόγιο: Ποιες σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο;

Απαλλαγή από την πληρωμή τελών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονταν σε ορισμένες περιπτώσεις διόρθωσης στοιχείων των αρχικών εγγραφών προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το νομοσχέδιο καθορίζει και διαδικασίες-εξπρές για την εξέταση των ενστάσεων των πολιτών, βάζοντας «τέλος» στην ταλαιπωρία τους.

Χαρακτηριστικό είναι πως αρκετοί πολίτες είχαν χρεωθεί ακόμη και ανά… σελίδα για τα απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου να προβούν σε μεταβολές στοιχείων σε δηλώσεις περιουσίας που έχουν ήδη κατατεθεί και αφορούν δικαιώματα ή σφάλματα των γεωμετρικών στοιχείων.

Στόχος, όπως τονίζει το ρεπορτάζ, είναι να δοθεί ώθηση στην κτηματογράφηση της χώρας, που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Από εδώ και εμπρός, οι πολίτες θα απαλλαγούν από την πληρωμή του τέλους των πέντε ευρώ για την υποβολή αίτησης διόρθωσης – ένστασης για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της ανάρτησης.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονταν µόνο στο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Ωστόσο, το σχέδιο νόµου καταργεί και κάθε άλλη χρέωση για έγγραφα, δηλαδή πιστοποιητικά, αντίγραφα αποσπασµάτων που εκδίδονται από τα υποθηκοφυλακεία ή τα κτηµατολογικά γραφεία ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ώστε να συνυποβληθούν µε την αίτηση εξέτασης πρόδηλου σφάλµατος.

Σε ορισµένα άµισθα υποθηκοφυλακεία τα συγκεκριµένα έγγραφα χρεώνονταν έως και 3,5 ευρώ ανά σελίδα, γεγονός που οδηγούσε σε µεγάλες χρεώσεις, αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα συµβόλαια ενός διαµερίσµατος σε πολυκατοικία είναι πολυσέλιδα – και αυτό δεν ήταν το µοναδικό έγγραφο που χρειάζονταν οι αιτούντες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή και θα περιλαμβάνει και αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Την εξωδικαστική λύση για µια σειρά προβληµάτων, όπως είναι οι γεωµετρικές µεταβολές, για τις οποίες, αν και η δικαστική οδός δεν είναι ούτε τώρα µονόδροµος, πολλοί πολίτες κατευθύνονταν λανθασµένα σε αυτή. Πλέον ορίζεται ότι θα δίνεται εξουσιοδότηση στον τοπογράφο που καταθέτει το τοπογραφικό διάγραµµα να αναλαµβάνει την ευθύνη ως προς το αν η αλλαγή είναι υλοποιήσιµη, ώστε να αποσυµφορηθούν και οι υπηρεσίες του φορέα.
  • Την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης και την επιτάχυνση της συγκρότησης των σχετικών επιτροπών. Ετσι, ορίζεται προθεσµία δύο µηνών για την εξέταση των ενστάσεων, µε δυνατότητα παράτασης για ακόµα δύο µήνες ύστερα από συγκεκριµένη αιτιολόγηση. Επιπλέον, δίνεται δεκαπενθήµερη προθεσµία για τη σύνθεση των επιτροπών µε τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Να σηµειωθεί ότι η αδυναµία συγκρότησης επιτροπών και η έλλειψη προθεσµίας εξέτασης των ενστάσεων οδηγούσαν σε καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν ακόµα και τον έναν χρόνο σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απροθυµίας δικηγόρων και µηχανικών να στελεχώσουν τις τριµελείς επιτροπές, εξετάζεται να δίνεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο να ορίζει εκείνο µέλη. Εµφαση θα δοθεί στις περιοχές όπου διενεργείται προανάρτηση. Υπενθυµίζεται ότι τον Απρίλιο θα γίνει προανάρτηση στον ∆ήµο Αθηναίων-, αλλά και στις πόλεις του Βόλου, της Λαµίας και της Λιβαδειάς. Στο µεταξύ, ο αριθµός των περιοχών στις οποίες θα γίνεται προανάρτηση θα αυξάνεται διαρκώς, δεδοµένου ότι το στάδιο αυτό είναι πλέον υποχρεωτικό.
  • Τη δυνατότητα παράτασης των προθεσµιών που σχετίζονται µε την κτηµατογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτων φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες κ.λπ.), ώστε να µη θεωρούνται εκπρόθεσµες οι δηλώσεις, καθώς το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο είναι πολύ σφιχτό.
  • Την επιτάχυνση της διαδικασίας απορρόφησης των υποθηκοφυλακείων από τα κτηµατολογικά γραφεία. Λόγω της διαπιστωµένης δυσκολίας να αναλάβουν οι σηµερινοί υποθηκοφύλακες καθήκοντα προϊσταµένου των γραφείων, θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης άλλου από όµορο δήµο.

Πηγή: cnn.gr

Σχετικά άρθρα