Φορολογικές δηλώσεις 2019: Προσοχή στους κωδικούς με έξτρα φόρο

Υπάρχουν κωδικοί που κρύβουν έξτρα φόρο για τους φορολογούμενους και για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην υποβολή της δήλωσής τους.

Όλες οι παρακάτω περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δικαιολογούνται από τα ανάλογα εισοδήματα των φορολογουμένων.

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμηρίου και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται ανάλογα με την πηγή προέλευση της, είτε με την κλίμακα μισθωτών, είτε με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ποιοι είναι οι κωδικοί αυτοί;

Στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2019, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ποσά που δαπάνησαν το προηγούμενο έτος για:

  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων (κωδικός 719-720)
  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών (κωδικός 721-722).
  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.  Στα κινητά πράγματα μεγάλης περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ.. (κωδικοί 723-724).
  • Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας. (κωδικός 743-744)
  • Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές (κωδικός 743-744).
  • Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης. Ως τεκμήριο λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα αγοράς, δηλαδή το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό (κωδικός 735-736).
  • Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, δηλαδή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται και τα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις που χορηγούν εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν (κωδικός 759 -760).
  • Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κλπ. (κωδικός 725-726).
  • Αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τεκμήριο θεωρείται το σύνολο των  χρημάτων που δαπάνησε ο φορολογούμενος εντός του προηγούμενου έτους για να εξοφλήσει τοκοχρεολυτικές δόσεις στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων που έλαβε από τις τράπεζες (κωδικός 727 – 728).

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Δύο, τρεις ή και… τέσσερις φόροι σε όσους νοικιάζουν ακίνητα

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 2.100 ευρώ

Αφορολόγητο: «Παράθυρο» για ακύρωση της μείωσης

Σχετικά άρθρα