Φορείς κοινωνικής ασφάλισης: Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση οφειλών

Καθορίστηκε η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σε έως 120 δόσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

Τίτλος του είναι η «ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Κατόπιν αίτησης του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4469/2017.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι εξής:

  • Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι:

Παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

  • Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ:

Παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

  • Εργοδότες από την απασχόληση εργαζομένων:

Παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ποσοστού 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και ποσοστού 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρει η μητέρα μου το επίδομα ΟΠΕΚΑ;

Με ανήλικο παιδί και 5000 ένσημα, πότε βγαίνω στη σύνταξη;

Σας αφορά: Χρήσιμα παραδείγματα για τις 120 δόσεις

Σχετικά άρθρα