Εντός του 2013 η απόφαση για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

“Τα παιδιά είναι εκείνα που στην Ελλάδα κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της φτώχειας ή και του κοινωνικού αποκλεισμού

Σχετικά άρθρα