ΣτΕ: Ποιοι χάνουν δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας

Απόφαση… βόμβα χαρακτηρίζεται η επιλογή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας.

Πρόκειται για ανατροπή της θετικής απόφασης για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές στις παραπάνω υπηρεσίες.

«Ακυρώνει» τις θετικές περσινές αποφάσεις

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας (13ος και 14ος μισθός) των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κ.λπ. είναι συνταγματικές.

Έτσι, λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και τις εκλογές των ΟΤΑ, «ακυρώνει» τις θετικές για τους δημοσίους υπαλλήλους, περσινές αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΤ’ Τμήμα του ΣτΕ, είχε κρίνει ότι οι περικοπές των δώρων – επιδομάτων αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Ποιους αφορά

Βάσει της απόφασης της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, παύουν πλέον να είναι δικαιούχοι επιδομάτων εορτών και αδείας οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Από τον Οκτώβριο του 2011 έως την 31-12-2015 αμείβονταν με το ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4024/2011 και από την 1η-1-2016 μέχρι και σήμερα αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο του Νόμου 4354/2015. Στους υπαλλήλους αυτούς περιλαμβάνονται:

 • Όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στα υπουργεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και στη Βουλή των Ελλήνων.
 • Οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) με νομική προσωπικότητα.
 • Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).
 • Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμοι – περιφέρειες).
 • Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
 • Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους (τα συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά)- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 • Οι υπάλληλοι των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιριών.
 • Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι).
 • Οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας.
 • Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.
 • Οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
 • Οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
 • Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Οι λοιποί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου:
 • Οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι διπλωματικοί υπάλληλοι για χρονικές περιόδους από την 1η-1-2013 και μετά, κατά τις οποίες οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές τους δεν υπερέβαιναν το ποσό των 3.000 ευρώ.
 • Οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

120 δόσεις: Δες το εισόδημά σου και πόσο θα πληρώσεις

120 δόσεις: Πότε κινδυνεύεις να χάσεις τη ρύθμιση;

Έφη Αχτσιόγλου για 13η σύνταξη: Απαντά αν είναι επίδομα, δώρο ή μόνιμο μέτρο

Επίδομα παιδιού 2019: Πότε πληρώνεται η β’ δόση

ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα των 240 ευρώ

Σχετικά άρθρα