Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι – Τα κριτήρια

Ο Κοινωνικός Τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας.

Αφορά σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι

Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
  • Ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων που δήλωσαν στην αίτησή τους.
  • Μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων (εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, αριθμός ημερών ασφάλισης, χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας).
  • Καταρτίζεται Μητρώο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων). Στο Μητρώο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν.
  • Από τους δικαιούχους του Μητρώου επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί η λίστα με όσους μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την υπηρεσία.

Πού ανακοινώνονται οι δικαούχοι

Για τους επιλεγέντες δικαιούχους και τα ωφελούμενα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων.

Για τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων.

Για να κάνετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διακοπές

ΟΑΕΔ: Είσαι άνεργος; Δες αν δικαιούσαι 1.000 ευρώ!

ΟΑΕΔ: Μετρούν τα ένσημα ταμείου ανεργίας για να πάρω σύνταξη;

ΟΑΕΔ: Ποια προγράμματα πρόσληψης ανέργων «παγώνουν» και γιατί

Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ: Κριτήρια και προϋποθέσεις – Δες αν το δικαιούσαι

Σχετικά άρθρα