120 δόσεις: Αναλυτικές οδηγίες – Ποιες οφειλές δεν ρυθμίζονται

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης με τις 120 δόσεις για τις οφειλές προς την εφορία δίνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ως τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση ξεπερνούν τις 135.000 ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Ποιες οφειλές υπάγονται υποχρεωτικά;

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών. Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί, έχουν μπει στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Υπάρχουν οφειλές που επιλέγει ο υπόχρεος αν θα μπουν;

Μετά από επιλογή του οφειλέτη, αφορά και σε ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και:

  • τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου και
  • έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.

Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση;

Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επίσης, δεν ρυθμίζονται οφειλές όπου:

  • η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος.
  • το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

Θυμίζουμε πως η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, πατώντας εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Παράταση στη ρύθμιση με τις 120 δόσεις: Μέχρι πότε ισχύει

120 δόσεις: «Τρέχουν» να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών

13η σύνταξη και 120 δόσεις: Τελικά «αντέχει» η Ελλάδα;

120 δόσεις και φορολογικές δηλώσεις 2019: Νέα παράταση

Ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις: Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Σχετικά άρθρα