Σχολικές στολές τότε και τώρα!

<p class="title">Λένε πως η μόδα επιστρέφει και μάλλον έχουν δίκιο. Διαλέξαμε σχολικές στολές που έχουν εμπνεύσει σχεδιαστές μόδας κατά καιρούς. Θα σας δείξουμε στολές ανά 10ετίες και πως μπορούν να φορεθούν σήμερα. </p>
<p><a style="font-size: 10px;" href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/1-32/" rel="attachment wp-att-42275"><img class="size-full wp-image-42275 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/1.jpeg" alt="1" width="750" height="450" /></a></p>
<div id="attachment_42276" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/2-25/" rel="attachment wp-att-42276"><img class="size-full wp-image-42276 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/2.jpeg" alt="2" width="750" height="450" /></a>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/3-23/" rel="attachment wp-att-42277"><img class="size-full wp-image-42277 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/3.jpeg" alt="3" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div id="attachment_42277" class="wp-caption aligncenter">
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/4-14/" rel="attachment wp-att-42278"><img class="size-full wp-image-42278 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/4.jpeg" alt="4" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div id="attachment_42278" class="wp-caption aligncenter">
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/5-15/" rel="attachment wp-att-42279"><img class="size-full wp-image-42279 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/5.jpeg" alt="5" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div id="attachment_42279" class="wp-caption aligncenter">
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/6-16/" rel="attachment wp-att-42280"><img class="size-full wp-image-42280 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/6.jpeg" alt="6" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div id="attachment_42280" class="wp-caption aligncenter">
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/7-13/" rel="attachment wp-att-42281"><img class="size-full wp-image-42281 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/7.jpeg" alt="7" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div id="attachment_42281" class="wp-caption aligncenter">
<p class="wp-caption-text"><a href="http://blog.nastygal.com/features-and-shoots/guest-edit/2013/09/on-campus-with-part-nouveau/attachment/8-15/" rel="attachment wp-att-42282"><img class="size-full wp-image-42282 " src="http://blog-cdn.nastygal.com//wp-content/uploads/2013/08/8.jpeg" alt="8" width="750" height="450" /></a></p>
</div>
<div class="product-grid autoclear"><br />
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br /><br /></p>
<p> </p>
</div>

Σχετικά άρθρα