Αν είμαι στον Νόμο Κατσέλη, μπορώ να νοικιάσω το σπίτι μου;

Είμαι ενταγμένη στον Νόμο Κατσέλη. Μπορώ να νοικιάσω το σπίτι μου εφόσον έχω νοικιάσει άλλο σπίτι;

Στο ερώτημα απαντά ο Δικηγόρος Λευτέρης Κρέμερ

Ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), όπως έχει τροποποιήθηκε από το Ν. 4549/2018, προστατεύει από τυχόν πλειστηριασμούς την πρώτη κατοικία οφειλετών που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση.

Όσον αφορά στην εκμίσθωση της πρώτης κατοικίας σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο Νόμο για τον τόπο διαμονής του οφειλέτη που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, αφού μπορεί κάλλιστα να διαμένει σε ξένο ακίνητο και να χρησιμοποιεί όπως επιθυμεί την πρώτη κατοικία του.

Σε κάθε όμως περίπτωση οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3869/2010, να υποβάλει ειλικρινή δήλωση σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του και τα εισοδήματά του. Αυτό σημαίνει ότι υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες αρχές τα εισοδήματα από μίσθωση της πρώτης κατοικίας καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της κατοικίας του.

ktimatologio

Τι γίνεται σε περίπτωση παράβασης;

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση οφειλών ή έκπτωση από την προστασία του Νόμου 3869/2010. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι αν νοικιάσετε το σπίτι σας και έχετε εισοδήματα από αυτό, η συμπεριφορά του δικαστηρίου μπορεί να είναι διαφορετική ως προς την απόφαση που θα εκδώσει από το αν δεν εμφανίζετε κανένα εισόδημα.

Τούτο δε, διότι η ύπαρξη εσόδων στο πρόσωπό σας που δεν υπήρχαν την εποχή που υπαχθήκατε στο Νόμο Κατσέλη, δίνει το δικαίωμα στην Τράπεζα να σας προτείνει ρύθμιση εξόφλησης του δανείου σας, εφ’ όσον έχετε εισοδήματα από την ενοικίαση του σπιτιού, που να μην είναι ευνοϊκή για σας, οπότε θα βρεθείτε στη δύσκολη θέση να δεχτείτε μία ρύθμιση ή να θεωρηθείτε ότι δεν ανήκετε στους συνεργάσιμους οφειλέτες.

Ελευθέριος Κρέμερ
Δικηγόρος
Κρέμερ & Συνεργάτες
1, Βαλαωρίτου, Αθήνα 106 71
Ελλάδα
T: +30 210 8232157 & 167
F: +30 210 8232 431
E: [email protected]
www.cremer-law.com

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Χωρισμός και παιδί: Τι προβλέπει ο νόμος για την επιμέλεια του παιδιού

Προστασία πρώτης κατοικίας: Σας αφορά – Εδώ θα κάνεις την αίτηση

Σχετικά άρθρα