Η πιο αξιόπιστη τεχνική εξέτασης για ροχαλητό και υπνική άπνοια

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή χειρουργική αντιμετώπιση του ροχαλητού και των απνοιών είναι ο καθορισμός των σημείων του ανώτερου αεραγωγού που ευθύνονται για αυτά.

Ο χειρουργός μπορεί στη συνέχεια να προσαρμόσει τη χειρουργική επέμβαση στα ακριβή χαρακτηριστικά του προβλήματος του κάθε ασθενή. Η πιο αξιόπιστη τεχνική εξέτασης του ανώτερου αεραγωγού σε ασθενείς με ροχαλητό και άπνοιες είναι η ενδοσκόπηση φαρμακευτικού ύπνου (Ε.Φ.Υ.) η οποία πρωτοπροτάθηκε από τους Croft και Pringle το 1991 [2].

Η σημασία του φαρμακευτικού ύπνου

Η σημασία της Ε.Φ.Υ. φαίνεται σε μελέτες οι οποίες έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ευρημάτων της ενδοσκόπησης φαρμακευτικού ύπνου και του χειρουργικού αποτελέσματος. Πράγματι, ο Soares και συν. [3] έδειξαν ότι η παρουσία στην Ε.Φ.Υ. σοβαρού βαθμού απόφραξης στα πλάγια φαρυγγικά τοιχώματα και/ή υπεργλωττιδικά σχετίζεται με χειρουργική αποτυχία.

Σε δεύτερη ολλανδική μελέτη, ο Koutsourelakis και συν. [4] έδειξαν ότι η παρουσία συγκεντρικής απόφραξης στο επίπεδο της μαλακής υπερώας και πλήρους προσθι-οπίσθιας απόφραξης στο επίπεδο της ρίζας της γλώσσας συνδέονταν ανεξάρτητα με αποτυχία στη χειρουργική αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας.

aupnia-monaxia-na-episkefto-giatro

Για ποιους ασθενείς ενδείκνυται;

Η Ε.Φ.Υ. ενδείκνυται όταν εξετάζονται σαν εναλλακτικές θεραπείες για την υπνική άπνοια (χειρουργική αντιμετώπιση ή στοματικό πρόθεμα). Επομένως, η Ε.Φ.Υ. δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς στους οποίους θα προταθεί θεραπεία με συσκευή συνεχής θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP), απώλεια κιλών, αφού η οπτική προσπέλαση των σημείων της απόφραξης δεν είναι υποχρεωτική σε αυτές τις θεραπευτικές επιλογές.

Τέλος, εξαιτίας του μικρού πιθανού οφέλους που μπορεί να 3 προσφέρει η Ε.Φ.Υ. σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνική άπνοια και σοβαρού βαθμού παχυσαρκία, οι δύο παραπάνω καταστάσεις θεωρούνται σχετικές αντενδείξεις. Πριν την Ε.Φ.Υ., πρέπει επομένως πάντοτε να έχει πραγματοποιηθεί μελέτη ύπνου. Αλλιώς η Ε.Φ.Υ. θα είναι αποτυχημένη.

Υπάρχουν επιπλοκές;

Δεν έχουν αναφερθεί επιπλοκές μετά από Ε.Φ.Υ. στη βιβλιογραφία. Σε περισσότερες από 7.500 Ε.Φ.Υ. δεν χρειάστηκε ποτέ ενδοτράχεια διασωλήνωση ή τραχειστομία.

Η ενδοσκόπηση ύπνου είναι ένα αξιόλογο συμπλήρωμα της μελέτης ύπνου που χρησιμεύει στην κλινική αξιολόγηση του ασθενούς που πάσχει από το σύνδρομο της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής εξέταση που μπορεί να καθορίσει τα σημεία της απόφραξης στον ανώτερο αεραγωγό των ασθενών.

Αναγνωρίζοντας τις ακριβείς δομές που εμπλέκονται στην απόφραξη, ο χειρουργός μπορεί να προτείνει στους ασθενείς την βέλτιστη θεραπεία είτε αυτή είναι χειρουργική είτε με τη βοήθεια στοματικού προθέματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ravesloot MJ, de Vries N. One hundred consecutive patients undergoing drug- induced sleep endoscopy: results and evaluation. Laryngoscope 2011; 121: 2710-6.
  2. Croft CB, Pringle M. Sleep endoscopy: a technique of assessment in snoring and ob-structive sleep apnoea. Clin Otolaryngol 1991;16:504-9.
  3. Soares D, Sinawe H, Folbe AJ, Yoo G, Badr S, Rowley JA, Lin HS. Lateral oropharyngeal wall and supraglottic airway collapse associated with failure in sleep apnea surgery. Laryngoscope 2012; 122: 473-9.
  4. Koutsourelakis I, Safiruddin F, Ravesloot M, Zakynthinos S, de Vries N. Surgery for obstructive sleep apnea: Sleep endoscopy determinants of outcome. Laryngoscope 2012; 122: 2587-91.

Κουτσουρελάκης Ιωάννης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Εξειδικευμένος στην χειρουργική αντιμετώπιση ροχαλητού/απνοιών σε Ολλανδία και Αμερική.

http://www.sleependoscopy-koutsourelakis.com

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Άπνοια ύπνου και ροχαλητό: Νέα θεραπεία χωρίς μάσκα

Πώς η άπνοια ύπνου μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο!

Πάσχω από σύνδρομο υπνικής άπνοιας και έχω χαμηλή πίεση. Είναι ανησυχητικό;


Σχετικά άρθρα