Μεταβίβαση αυτοκινήτου στους κληρονόμους του θανόντος: Ποια είναι η διαδικασία;

Η μητέρα μου που απεβίωσε πριν από ένα μήνα περίπου, είχε στην κατοχή της ένα αμάξι 1300 κυβικών. Ο πατέρας μου επίσης απεβίωσε πριν χρόνια.

Το αυτοκίνητο αυτό κληρονομείται, φαντάζομαι και από τις τρεις μας (αδερφές). Η μια όμως (που μένει σε άλλη πόλη) δεν μου στέλνει εξουσιοδότηση ώστε να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή και τη μεταβίβαση αυτού στο όνομα μου αφού και οι δύο δήλωσαν πως δεν το θέλουν.

Τι θα γίνει αν περάσει το περιθώριο που έχουμε για να γίνει αυτό; Τι μπορώ να κάνω για να λύσω το ζήτημα έστω και χωρίς τη συναίνεση της μιας;

Στο ερώτημά σας απάντησε ο Δικηγόρος Λευτέρης Κρέμερ

Ο νόμος θέτει στους κληρονόμους ένα περιθώριο τεσσάρων μηνών, που εκκινά από τότε που πληροφορούνται ότι κατέστησαν κληρονόμοι και το λόγο για τον οποίο κατέστησαν, ώστε να αποποιηθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν, την κληρονομιά. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε αποποίηση εντός αυτής της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι την έχουν αποδεχτεί. Πρόκειται, δηλαδή, για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς, η οποία, όμως, επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της αποδοχής κληρονομιάς.

Ο «προσωρινός» κληρονόμος αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέληση του ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε από αμέλεια. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να περιορίσει την ευθύνη του.

Θα το πάρετε ακόμα και αν δεν κάνετε τίποτα

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, ακόμα και αν δεν προβείτε σε καμία απολύτως ενέργεια, η κληρονομία της αποθανούσας μητέρας σας θα μεταβεί σε εσάς μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας. Το ζήτημα που ενδέχεται να σας απασχολήσει είναι φορολογικής φύσεως αφού τίθεται εννιάμηνη, πλέον, προθεσμία, όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου, για την αποδοχή της κληρονομιάς και την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Εφορία.

Εάν παρέλθει η εν λόγω εννιάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα κινητά ή/και ακίνητα πράγματα της κληρονομιάς, όμως για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα πρόστιμο από την Εφορία, το οποίο καταβάλλεται όταν και αν γίνει η υποβολή δήλωσης στην Εφορία. Εσείς, ως μια από τις συγκληρονόμους της κληρονομίας της μητέρας σας, μπορείτε μεμονωμένα να προβείτε σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποδοχή της σχετικής κληρονομιάς.

Τι θα πληρώνετε αφού πάρετε την κυριότητα;

Συνεπώς μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση φόρου κληρονομιάς στην οικεία εφορία, αποκτώντας έτσι το 1/3 της κυριότητας επί του αυτοκινήτου. Ακολούθως, η δεύτερη αδερφή σας μπορεί να κάνει την ίδια διαδικασία και να αποκτήσει το άλλο 1/3 της κυριότητας του αυτοκινήτου. Εννοείται ότι την διαδικασία αυτή μπορείτε να την κάνετε και οι δύο μαζί στην ίδια δήλωση φόρου κληρονομίας.

Επομένως, ακόμα και αν η τρίτη σας αδερφή δεν προβεί στην ως άνω δήλωση φόρου κληρονομιάς, η δεύτερη αδερφή σας, ακολουθώντας της διαδικασία που προβλέπεται από το Υπουργείο Μεταφορών για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, έχει τη δυνατότητα να σας μεταβιβάσει το 1/3 που θα έχει στην κυριότητά της.

Έχοντας λοιπόν, την κυριότητα των 2/3 του αυτοκινήτου αλλά και την κατοχή του, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε νομίμως ακόμα και αν το 1/3 αυτού ανήκει στην τρίτη σας αδελφή. Συνεπώς, θα πληρώνετε τα 2/3 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ενώ θα είναι υποχρέωσή σας να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο έναντι ζημιών τρίτων.

Ελευθέριος Κρέμερ
Δικηγόρος
Κρέμερ & Συνεργάτες
1, Βαλαωρίτου, Αθήνα 106 71
Ελλάδα
T: +30 210 8232157 & 167
F: +30 210 8232 431
E: [email protected]
www.cremer-law.com

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Παιδί εκτός γάμου: Ποια είναι τα δικαιώματα του πατέρα;

Είμαι ανύπαντρη μητέρα: Μπορώ να πάρω το παιδί μου και να πάω στην πατρίδα μου;

Αν είμαι στον Νόμο Κατσέλη, μπορώ να νοικιάσω το σπίτι μου;

Σχετικά άρθρα