Παιδί εκτός γάμου: Ποια είναι τα δικαιώματα του πατέρα;

Έχω ένα παιδί εκτός γάμου 6 ετών που έχω αναγνωρίσει από τη γέννησή του με μητέρα από την Πολωνία και μέχρι τώρα ζω εκεί μαζί τους.

Έχω κάνει τα χαρτιά για να πάρει και την ελληνική υπηκοότητα και περιμένω την έγκρισή τους. Θα ήθελα να ξέρω, σε περίπτωση που επιστρέψω στην Ελλάδα, ποια είναι τα δικαιώματά μου στο παιδί και θέλω να ρωτήσω ακόμα αν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα μαζί μου και πόσο συχνά.

Στο ερώτημά σας απάντησε ο Δικηγόρος Λευτέρης Κρέμερ

Κάθε χώρα της ΕΕ θεσπίζει τους δικούς της κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας, επομένως ζητήματα όπως το ποιος θα έχει την επιμέλεια, αν η επιμέλεια θα είναι αποκλειστική ή κοινή, ποιος θα αποφασίζει για την εκπαίδευση του παιδιού ή ποιος θα διαχειρίζεται την περιουσία του, καθορίζονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, εν προκειμένω από την νομοθεσία της Πολωνίας.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπική σχέση και άμεση επαφή και επικοινωνία και με τους δύο γονείς, ακόμη κι αν αυτοί ζουν σε διαφορετικές χώρες. Δεδομένου λοιπόν ότι και οι δύο γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων για τις μετακινήσεις του τέκνου.

Το δικαστήριο αποφασίζει το ύψιστο συμφέρον του παιδιού 

Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία μεταξύ σας σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα επικοινωνίας, πιθανόν να πρέπει να προσφύγετε στο δικαστήριο.

Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες, όπως στην περίπτωση που εσείς αποφασίσετε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση μιας υπόθεσης γονικής μέριμνας είναι το δικαστήριο της χώρας όπου ζει συνήθως το παιδί, ήτοι η Πολωνία σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 2201/2003 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο αποφασίζει με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και τις λεπτομέρειες όσον αφορά την επικοινωνία ενώ παράλληλα καθορίζει τον τόπο διαμονής του παιδιού.

Ελευθέριος Κρέμερ
Δικηγόρος
Κρέμερ & Συνεργάτες
1, Βαλαωρίτου, Αθήνα 106 71
Ελλάδα
T: +30 210 8232157 & 167
F: +30 210 8232 431
E: [email protected]
www.cremer-law.com

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Είμαι ανύπαντρη μητέρα: Μπορώ να πάρω το παιδί μου και να πάω στην πατρίδα μου;

Αν είμαι στον Νόμο Κατσέλη, μπορώ να νοικιάσω το σπίτι μου;

Σχετικά άρθρα