Εκείνος που έχει ένα σκοπό στη ζωή, μπορεί ν’ αντέξει το κάθε τι

Εκείνος που έχει ένα σκοπό στη ζωή, μπορεί ν’ αντέξει το κάθε τι…

 

Νίτσε

 

 

Σχετικά άρθρα