Σοκαριστικά στοιχεία: Τα 3/4 των γυναικών δεν αισθάνονται πως έχουν ίσα δικαιώματα, η Ελλάδα πρώτη στην γυναικεία ανεργία στην ΕΕ

Ο χώρος εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθεί, παρά την επιστροφή σε κάποιας μορφής κανονικότητα μετά την πανδημία της COVID-19, να βρίθει από ανισότητες εις βάρος των γυναικών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα δύο νέων ερευνών της PwC «Women in Work Index» και «Global Empowerment Index».

Αναλυτικότερα, ο δείκτης Women in Work (WiW) της PwC παρουσιάζει ελαφρά αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ανάμεσα στις 33 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το 2021. Ωστόσο, η πρόοδος προς την πλήρη ισότητα των φύλων παραμένει πολύ αργή. Η σχετική ανάλυση καταδεικνύει ότι θα μπορούσαν να προκύψουν κέρδη τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα από το κλείσιμο της ψαλίδας στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων.

Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας

Η αύξηση του μέσου μισθού των γυναικών, προκειμένου αυτές να έρθουν σε ισορροπία με τον αντίστοιχο των ανδρών ομολόγων τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, θα ενίσχυε τις γυναικείες αποδοχές κατά περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, με βάση το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων των χωρών του ΟΟΣΑ, το οποίο ανερχόταν το 2021 σε 14%, και λαμβάνοντας υπ ́ όψιν τους ιστορικούς ρυθμούς προόδου προς την ισότητα των αμοιβών των φύλων, θα χρειαστούν περισσότερα από 50 χρόνια για να καλυφθεί η απόσταση αυτή.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον δείκτη Global Empowerment της PwC (GEI) προκύπτει χάσμα 34 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των γυναικών που απαντούν ότι η δίκαιη οικονομική ανταμοιβή για την εργασία τους είναι σημαντική για αυτές και του ποσοστού που πραγματικά τη βιώνει. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη «ψαλίδα» στο σύνολο της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης PwC Women in Work παρουσιάζει μια ελαφρά πτώση του ποσοστού ανεργίας για τις γυναίκες, από 6,7% σε 6,4% το 2021. Ωστόσο, παρόμοιες βελτιώσεις ήταν εμφανείς και στα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών, υποδηλώνοντας ότι τα επίπεδα απασχόλησης αποτελούν σύμπτωμα μακροοικονομικών παραγόντων και της γενικότερης ανάκαμψης της αγοράς εργασίας, και όχι κάποιας μορφής πρόοδο προς την ισότητα των φύλων.

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη WiW το 2021 παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2020, με ορισμένες ωστόσο, να βελτιώνουν τη θέση τους στη σχετική κατάταξη και άλλες να υποχωρούν ελαφρά. Το Λουξεμβούργο κατέλαβε την πρώτη θέση φέτος (από τη δεύτερη θέση ένα χρόνο πριν) ενώ η Νέα Ζηλανδία έπεσε στη δεύτερη. Η Σλοβενία παρέμεινε στην τρίτη θέση καταγράφοντας όμως πτώση στη βαθμολογία του σχετικού Δείκτη.

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ ώστε να φτάσει στα επίπεδα της Σουηδίας (η οποία και καταγράφει την κορυφαία επίδοση στα ποσοστά γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας) θα είχε ως αποτέλεσμα πιθανά οικονομικά οφέλη σχεδόν 6 τρισ. δολ. ετησίως.

Σύμφωνα με τον δείκτη GEI, προκύπτει σημαντικό χάσμα ενδυνάμωσης μεταξύ των φύλων, με τους άνδρες να έχουν μεγαλύτερη εξουσία στον εργασιακό χώρο από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε μια ανάλυση απόψεων και εμπειριών που σχετίζονται με το φύλο από σχεδόν 22.000 εργαζόμενες γυναίκες παγκοσμίως αξιολογώντας 12 παράγοντες ενδυνάμωσης σε τέσσερις διαστάσεις: αυτονομία, επίπτωση, νόημα και αίσθηση του ανήκειν, αυτοπεποίθηση και ικανότητα.

Ποιοι είναι οι παράγοντες ενδυνάμωσης στο χώρο εργασίας

Οι τέσσερις πιο σημαντικοί παράγοντες ενδυνάμωσης στον χώρο εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας σε περιπτώσεις αλλαγή καριέρας, είναι η δίκαιη ανταμοιβή (72%), η ικανοποίηση μέσω της εργασίας (69%), ένας χώρος εργασίας όπου μπορούν πραγματικά να είναι ο εαυτός τους (67%) και η ύπαρξη μιας ομάδας που νοιάζεται για την ευημερία τους (61%).

Οι άνδρες και οι γυναίκες προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τη σημασία που δίνουν σε κάθε παράγοντα ενδυνάμωσης. Ωστόσο, οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να πουν ότι πράγματι ωφελήθηκαν από αυτούς τους παράγοντες στον εργασιακό τους χώρο. Οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται το μεγαλύτερο χάσμα για τις γυναίκες έναντι των ανδρών είναι η δίκαιη ανταμοιβή (χάσμα 34 μονάδων), η επιλογή του χρόνου (27 μονάδες), του τόπου (22 μονάδες) και του τρόπου (22 μονάδες) απασχόλησης, η ικανοποίηση που λαμβάνουν μέσω της εργασίας (διαφορά 20 μονάδων) και η ύπαρξη κάποιου διευθυντή που αναζητά την άποψή τους κατά τη λήψη αποφάσεων (19 μονάδες).

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα και κατέγραψαν τις υψηλότερες βαθμολογίες αναφορικά με την ενδυνάμωση έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζητήσουν αύξηση (55%) και προαγωγή (52%). Αυτό συγκρίνεται με αντίστοιχες βαθμολογίες 31% (απόκλιση 24 μονάδων) και 26% (απόκλιση 26 μονάδων) αντίστοιχα για το μέσο όρο των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι πιο ενδυναμωμένες γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό να συστήσουν την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ως χώρο εργασίας (67%), ποσοστό 32 ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο. Επιπλέον, είναι σημαντικά πιθανότερο να δηλώσουν πολύ ικανοποιημένες με τη δουλειά τους (54%), σε σύγκριση με το 25% των γυναικών συνολικά (29 μονάδες διαφορά).

Σύμφωνα με τον δείκτη GEI, οι γυναίκες με τα υψηλότερα ποσοστά ενδυνάμωσης εργάζονται στους τομείς της Τεχνολογίας, των Μέσων Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών. Στη κορυφή βρίσκεται ο κλάδος της Τεχνολογίας, στον οποίο οι γυναίκες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη δύναμη από τους άνδρες. Αντίστοιχα, οι γυναίκες που απασχολούνται στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Πόρων καταγράφουν τα δεύτερα και τα τρίτα υψηλότερα ποσοστά ενδυνάμωσης, ωστόσο στους κλάδους αυτούς τα ποσοστά των ανδρών είναι σημαντικά υψηλότερα.

Ποσοστά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε ραγδαία άνοδο των καταγγελιών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έως και 60% στις ευρωπαϊκές χώρες, με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά και τραγική αύξηση των γυναικοκτονιών: Στην Ελλάδα είχαμε 25 γυναικοκτονίες το 2022 και 31 το 2021.

Ο ετήσιος αριθμός γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ανέρχεται στις 7.375 για το 2021, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα τα θύματα ψυχολογικής βίας (απειλή) ανήλθαν στα 5.350.

Γυναικεία ανεργία

Η χώρα μας είναι πρώτη στην γυναικεία ανεργία μεταξύ των 27 της ΕΕ. Οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένες στο κίνδυνο της φτώχειας, καθώς είναι συστηματικά υποαμειβόμενες για εργασία ίσης αξίας σε σχέση με τους άνδρες, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης, είναι πιο ευάλωτες στην μερική απασχόληση, σε ελαστικές μορφές εργασίας, στον κίνδυνο απολύσεων, και στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ταυτόχρονα τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, εργασία που είναι απλήρωτη.

Σύμφωνα με την Eurostat 12,950 άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,849 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2022. Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες στην ελλάδα με 14,7%, έναντι 8,7% που ήταν για τους άντρες.

Τα 3/4 των γυναικών δεν αισθάνονται πως έχουν ίσα δικαιώματα

Σχεδόν τρία τέταρτα των γυναικών στη Γερμανία δεν αισθάνονται ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Συνολικά, περίπου το 62% των ερωτηθέντων «δεν θεωρεί ότι οι άνδρες και οι γυναίκες στη Γερμανία σήμερα έχουν τα ίδια δικαιώματα και κοινωνική θέση και αντιμετωπίζονται ισότιμα από κάθε άποψη».

Μεταξύ των γυναικών που απάντησαν το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 73%, ενώ μεταξύ των ανδρών σε 48%.

Οι ερωτηθέντες διαπιστώνουν ιδιαίτερα μεγάλη ανισότητα στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με την YouGov, με το 61% να βλέπει τις γυναίκες πιθανόν όχι ίσες ή καθόλου ίσες με τους άνδρες.

Στη δημοσκόπηση που δόθηκε προ ημερών στη δημοσιότητα, συνολικά 2.170 άνθρωποι στη Γερμανία ερωτήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου ως τις 22 μέσω τυπικών διαδικτυακών συνεντεύξεων.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν από 10 έως 24% των παγκοσμίων θέσεων στα οικονομικά

Σύμφωνα με τον Δείκτη του 2022, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν από 10% έως 24% των κορυφαίων παγκόσμιων θέσεων στα οικονομικά, καλύπτοντας τον ακαδημαϊκό χώρο και τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

“Δεν υπάρχουν γυναίκες στα σχολικά βιβλία και τα περισσότερα μεγάλα ονόματα στον χώρο της οικονομίας είναι άνδρες”, δήλωσε η Σάντρα Κρέτσμερ, ερευνήτρια της οικονομίας και μέλος της Πρωτοβουλίας Women in Economics.

Η Φρίντρικε Βέλτερ είναι η επικεφαλής του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (IfM) που εδρεύει στη Βόννη – ο λεγόμενος τομέας «Mittelstand», κλειδί για τις εξαγωγικές επιτυχίες της Γερμανίας.

Όπως λέει, η έλλειψη γυναικών σε κορυφαίους ρόλους στην οικονομία από μόνη της αποθάρρυνε άλλες γυναίκες να επιλέξουν τον κλάδο ως καριέρα.

“Όταν έγινα επικεφαλής αυτού του ινστιτούτου, αυτόματα είχαμε πολύ περισσότερες αιτήσεις από γυναίκες”, λέει η Βέλτερ, η οποία διορίστηκε πριν από δέκα χρόνια και τώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων οικονομολόγων της Γερμανίας.

Όλα ξεκινούν από νωρίς. Στα πανεπιστήμια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γερμανία, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών στα οικονομικά τμήματα σπουδών.

Οι λόγοι είναι σύνθετοι. Οι οικονομικές επιστήμες περιλαμβάνουν πολλά μαθηματικά και αναλυτική σκέψη και υπάρχει ένα κλισέ ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι σε αυτά, κάτι που μπορεί να κάνει τις γυναίκες να διστάζουν να επιλέξουν αυτόν τον κλάδο, εκτιμά η Καταρίνα Βρόλικ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Gender Economics στο Γερμανικό Ινστιτούτο DIW.

Κατά τον Γκουίντο Φρίμπελ από το πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η κουλτούρα. “Υπάρχει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κουλτούρα στα οικονομικά, είναι επιθετική”, λέει.

Έπειτα, υπάρχει ένα χάσμα στην εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ κατώτερων και ανώτερων βαθμίδων. Ενώ το 40% των θέσεων καλύπτεται με γυναίκες σε επίπεδο διδακτορικού και σε επίπεδο επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων, το μερίδιο των γυναικών μειώνεται στο 27% στο ανώτερο επίπεδο, σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη του Goethe.

Αυτό οδήγησε σε υπερβολική συγκέντρωση σε ορισμένα θέματα σε βάρος άλλων. Οι γυναίκες και οι άνδρες τείνουν να έχουν διαφορετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, εξηγεί η Αλίσα Γουάινμπεργκερ, οικονομική ερευνήτρια στο Goethe. Οι γυναίκες κάνουν περισσότερη έρευνα στους τομείς της υγείας, της εργασίας και της εκπαίδευσης, ενώ οι άνδρες επικεντρώνονται στην οικονομική θεωρία, τη μακροοικονομία και τα χρηματοοικονομικά.

“Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες να επιλέγουν τα οικονομικά ως αντικείμενο σπουδών, αλλά πρέπει επίσης να κρατήσουμε αυτές τις νέες γυναίκες στο χώρο”, δήλωσε η καθηγήτρια του πανεπιστημίου Goethe Νίκολα Φουκς-Σούντελν.

Στις υψηλότερες βαθμίδες της δημόσιας σφαίρας, μόνο ένας στους 10 διοικητές κεντρικών τραπεζών είναι γυναίκα και μόνο το 15% των υπουργών Οικονομικών, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Women in Economics.

Οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 12% των ανώτατων θέσεων εργασίας σε 33 από τα μεγαλύτερα ιδρύματα από το 1945 και πάνω από το ένα τρίτο αυτών των φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων μεγάλων αναπτυξιακών τραπεζών, δεν είχαν ποτέ επικεφαλής γυναίκα, έδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες.

Έρευνα για το Γυναικείο Επιχειρείν 2023

Αύξηση κατέγραψε το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Grant Thornton «Γυναικείο Επιχειρείν 2023: Έμφαση στην ίση εκπροσώπηση».

Συγκεκριμένα, το ποσοστό κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2023, στο 37% έναντι 28% το 2022, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί ποτέ, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε αξιοσημείωτη πτώση στο 11% έναντι 22% το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών Partners κατέγραψε «άλμα» σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο 25%, έναντι του μόλις 5% του 2022, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως ανέρχεται σε 8%. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) και Managing Director υποχώρησε στο 14%, έναντι 16% το προηγούμενο έτος, ενώ πτώση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σημείωσε και το ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO), στο 34% έναντι 36% το 2022. Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού κατέγραψε άνοδο στο 24%, έναντι 21% το προηγούμενο έτος, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Information Officer (CIO), αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 7%.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες για να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους (37,3%), η προσαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης και εξέλιξης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (28,4%), η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας για τους εργαζόμενους (27,5%), καθώς και η παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και/ή της ευημερίας των εργαζομένων (27,5%).

Στο 32,4% η γυναικεία εκπροσώπηση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως το 2023

Σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, κατέγραψε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 2022, αγγίζοντας το 32,4%. Μάλιστα, το εν λόγω ποσοστό παρέμεινε για τρίτο συνεχόμενο έτος πάνω από το ορόσημο του 30%, το οποίο, σύμφωνα με έρευνες, λογίζεται ως η ελάχιστη εκπροσώπηση που απαιτείται, για να σημειωθεί αλλαγή στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, η έρευνα της Grant Thornton εκτιμά ότι το 2025, το σχετικό ποσοστό θα ανέρχεται σε 34%.

Παρά τη σχετικά περιορισμένη αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, η φετινή έρευνα δείχνει σημαντική διεύρυνση των ρόλων που κατέχουν οι γυναίκες. Ειδικότερα, έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO) / Γενικής Διευθύντριας (MD) και Chief Information Officer (CIO). Το 2019, μόλις το 15% των επιχειρήσεων διέθετε γυναίκα CEO / MD. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 28%.

Όσον αφορά στα μοντέλα εργασίας στη μετά-Covid εποχή, μόλις το 36% των επιχειρήσεων παγκοσμίως εφαρμόζει πλέον εργασία αποκλειστικά από το γραφείο. Το 53% έχει υιοθετήσει μία υβριδική προσέγγιση, με συνδυασμό της εργασίας από το γραφείο και της εξ αποστάσεως εργασίας, το 8% διαθέτει ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας, κατά το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν εάν θα εργαστούν από το γραφείο ή εξ αποστάσεως, ενώ το 3% εφαρμόζει ένα μοντέλο εργασίας αποκλειστικά από το σπίτι.

Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως που δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια για τη διασφάλιση των αρχών Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον παρέμεινε οριακά αμετάβλητο σε σχέση με το 2022, στο 5,1%, ενώ για μία ακόμη χρονιά, σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (46,2%) πραγματοποιεί ενέργειες που προωθούν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους τους. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους και τις απορίες τους παραμένει η δεύτερη πιο συχνή δράση που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης, με το σχετικό ποσοστό να είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2022, στο 45,7%.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας «Γυναικείο Επιχειρείν 2023: Έμφαση στην ίση εκπροσώπηση» για το 2023:

  • Οι γυναίκες κατέχουν το 32,4% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το εν λόγω ποσοστό να καταγράφει άνοδο κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παρέμεινε πάνω από το 30% σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία (αμφότερες στο 40%).
  • Το 38% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν γυναίκα σε θέση Chief Finance Officer (CFO), ποσοστό αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τα ευρήματα του 2022, ο αριθμός των γυναικών Chief Executive Officers (CEOs) αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 28%, ενώ το ποσοστό γυναικών Chief Operating Officers (COOs) ενισχύθηκε στο 25% έναντι 24% το 2022. Παράλληλα, το ποσοστό γυναικών Chief Information Officer (CIO) σημείωσε άνοδο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 23%.
  • Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού παγκοσμίως αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2022, στο 40%, παραμένοντας για ακόμα μία χρονιά η θέση με το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, με στοιχεία από την 3η ετήσια έκθεση για την βία κατά των γυναικών από την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Νοέμβριος 2022

Σχετικά άρθρα