Πόση σημασία δίνουμε στην ψυχική μας υγεία; Το 15% των εργαζομένων ζει με ψυχική διαταραχή-H κατάθλιψη και το άγχος κοστίζουν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο

Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εργάζεται επί του παρόντος και το 15% των ενηλίκων, σε ηλικία εργασίας ζει με ψυχική διαταραχή., ποσοστό που μπορεί να αγγίξει το 50% για άτομα που εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Χωρίς αποτελεσματική υποστήριξη, οι ψυχικές διαταραχές και άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη και την ταυτότητα ενός ατόμου στην εργασία, την ικανότητα παραγωγικής εργασίας, τις απουσίες και την ευκολία διατήρησης ή απόκτησης εργασίας.

H κατάθλιψη και το άγχος κοστίζουν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο

Δώδεκα δισεκατομμύρια εργάσιμες ημέρες χάνονται κάθε χρόνο μόνο από την κατάθλιψη και το άγχος. Επιπλέον, τα άτομα που ζουν με σοβαρές παθήσεις ψυχικής υγείας αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία παρά το γεγονός ότι αυτό είναι σημαντικό για την αποκατάσταση. Οι συνθήκες ψυχικής υγείας μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις οικογένειες, τους φροντιστές, τους συναδέλφους, τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα. Η κατάθλιψη και το άγχος κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια (ΗΠΑ) κάθε χρόνο, κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας.

Όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η εργασία μπορεί να είναι προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Οι καταστάσεις ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν. Πολλά μπορούν επίσης να γίνουν για την προστασία και την προώθηση της ψυχικής υγείας στην εργασία και την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές παθήσεις ώστε να συμμετέχουν πλήρως και δίκαια στην εργασία.

Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχική υγεία στην εργασία. Αυτό συνοδεύεται από την Ψυχική Υγεία στην εργασία: Σύντομη Πολιτική που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Μαζί, αυτά τα προϊόντα στοχεύουν στη βελτίωση της εφαρμογής τεκμηριωμένων συστάσεων για την ψυχική υγεία στην εργασία για την προώθηση της ψυχικής υγείας, την πρόληψη των συνθηκών ψυχικής υγείας και τη δυνατότητα σε άτομα που ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας να συμμετέχουν και να ευδοκιμούν στην εργασία.

Η εργασία μπορεί να προστατεύσει την ψυχική υγεία

Σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού εργάζεται . Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στην εργασία. Η αξιοπρεπής εργασία υποστηρίζει την καλή ψυχική υγεία παρέχοντας:

 • βιοπορισμό
 • μια αίσθηση εμπιστοσύνης, σκοπού και επιτεύγματος.
 • μια ευκαιρία για θετικές σχέσεις και ένταξη σε μια κοινότητα• και
 • μια πλατφόρμα για δομημένες ρουτίνες, μεταξύ πολλών άλλων πλεονεκτημάτων.

Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η αξιοπρεπής εργασία μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη και την ένταξη, να βελτιώσει την εμπιστοσύνη και την κοινωνική λειτουργία.

Τα ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα εργασίας δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να ελαχιστοποιήσουν την ένταση και τις συγκρούσεις στην εργασία και να βελτιώσουν τη διατήρηση του προσωπικού, την απόδοση στην εργασία και την παραγωγικότητα. Αντίθετα, η έλλειψη αποτελεσματικών δομών και υποστήριξης στην εργασία, ειδικά για όσους ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να απολαμβάνει την εργασία του και να κάνει καλά τη δουλειά του. μπορεί να υπονομεύσει την προσέλευση των ανθρώπων στη δουλειά και ακόμη και να εμποδίσει τους ανθρώπους να βρουν δουλειά εξαρχής.

Κίνδυνοι για την ψυχική υγεία στην εργασία

Στην εργασία, οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία, που ονομάζονται επίσης ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, μπορεί να σχετίζονται με το περιεχόμενο εργασίας ή το πρόγραμμα εργασίας, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη μεταξύ άλλων.

Οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία στην εργασία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • ανεπαρκής χρήση δεξιοτήτων ή έλλειψη δεξιοτήτων για εργασία•
 • Υπερβολικός φόρτος εργασίας ή ρυθμός εργασίας, υποστελέχωση.
 • μακρές, αντικοινωνικές ή άκαμπτες ώρες.
 • έλλειψη ελέγχου του σχεδιασμού της εργασίας ή του φόρτου εργασίας•
 • μη ασφαλείς ή κακές φυσικές συνθήκες εργασίας•
 • οργανωτική κουλτούρα που επιτρέπει αρνητικές συμπεριφορές.
 • περιορισμένη υποστήριξη από συναδέλφους ή αυταρχική εποπτεία•
 • βία, παρενόχληση ή εκφοβισμό•
 • διακρίσεις και αποκλεισμός•
 • ασαφής εργασιακός ρόλος.
 • εργασιακή ανασφάλεια, ανεπαρκής αμοιβή ή κακή επένδυση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας• και
 • αντικρουόμενες απαιτήσεις σπιτιού/εργασίας.

Περισσότερο από το μισό παγκόσμιο εργατικό δυναμικό εργάζεται στην άτυπη οικονομία , όπου δεν υπάρχει κανονιστική προστασία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτοί οι εργαζόμενοι συχνά λειτουργούν σε μη ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας, εργάζονται πολλές ώρες, έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνική ή οικονομική προστασία και αντιμετωπίζουν διακρίσεις, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν την ψυχική υγεία.

Αν και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι εντοπίζονται σε όλους τους τομείς, ορισμένοι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε αυτούς από άλλους, λόγω του τι κάνουν ή που και πώς εργάζονται. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, της ανθρωπιστικής βοήθειας ή της έκτακτης ανάγκης έχουν συχνά θέσεις εργασίας που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε ανεπιθύμητα συμβάντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία.

Οι οικονομικές υφέσεις ή οι έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής και δημόσιας υγείας εγκυμονούν κινδύνους όπως απώλεια θέσεων εργασίας, οικονομική αστάθεια, μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης ή αύξηση της ανεργίας.

Η εργασία μπορεί να είναι ένα σκηνικό που ενισχύει ευρύτερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και της ανισότητας με βάση παράγοντες όπως η φυλή, το φύλο, η ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία, η κοινωνική καταγωγή, το καθεστώς μετανάστη, η θρησκεία ή η ηλικία.

Τα άτομα με σοβαρές παθήσεις ψυχικής υγείας είναι πιο πιθανό να αποκλειστούν από την εργασία και όταν βρίσκονται στην εργασία, είναι πιο πιθανό να βιώσουν ανισότητα στην εργασία. Η έλλειψη εργασίας ενέχει επίσης κίνδυνο για την ψυχική υγεία. Η ανεργία, η εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια και η πρόσφατη απώλεια εργασίας αποτελούν παράγοντες κινδύνου για απόπειρες αυτοκτονίας.

Δράση για την ψυχική υγεία στην εργασία

Η κυβέρνηση, οι εργοδότες, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους και τους εργοδότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας στην εργασία μέσω δράσης για:

 • πρόληψη των συνθηκών ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία, αποτρέποντας τους κινδύνους για την ψυχική υγεία στην εργασία•
 • προστασία και προώθηση της ψυχικής υγείας στην εργασία•
 • υποστήριξη των εργαζομένων με προβλήματα ψυχικής υγείας ώστε να συμμετέχουν και να ευδοκιμούν στην εργασία• και
 • δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για αλλαγή.
 • Η δράση για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας στην εργασία θα πρέπει να γίνεται με την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και των ατόμων με βιωμένη εμπειρία από καταστάσεις ψυχικής υγείας.

Πρόληψη καταστάσεων ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία

Η πρόληψη των συνθηκών ψυχικής υγείας στην εργασία αφορά τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας. Ο ΠΟΥ συνιστά στους εργοδότες να το κάνουν αυτό εφαρμόζοντας οργανωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν άμεσα τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα εργασίας. Οι οργανωτικές παρεμβάσεις είναι εκείνες που αξιολογούν, και στη συνέχεια μετριάζουν, τροποποιούν ή αφαιρούν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας για την ψυχική υγεία. Οι οργανωτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την παροχή ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων ή την εφαρμογή πλαισίων για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Προστασία και προώθηση της ψυχικής υγείας στην εργασία

Η προστασία και η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εργασία αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων αναγνώρισης και δράσης των συνθηκών ψυχικής υγείας στην εργασία, ιδιαίτερα για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη άλλων, όπως τα διευθυντικά στελέχη.

Για την προστασία της ψυχικής υγείας, ο ΠΟΥ συνιστά:

 • εκπαίδευση διευθυντών για την ψυχική υγεία, η οποία βοηθά τους διευθυντές να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται σε εποπτευόμενους που αντιμετωπίζουν συναισθηματική δυσφορία• οικοδομεί διαπροσωπικές δεξιότητες όπως ανοιχτή επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση. και ενθαρρύνει την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εργασιακοί στρεσογόνοι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική υγεία και μπορούν να αντιμετωπιστούν•
 • εκπαίδευση των εργαζομένων στον αλφαβητισμό και την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία, για τη βελτίωση της γνώσης της ψυχικής υγείας και τη μείωση του στίγματος έναντι των συνθηκών ψυχικής υγείας στην εργασία• και
 • παρεμβάσεις για άτομα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση του άγχους και τη μείωση των συμπτωμάτων ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και ευκαιριών για σωματική δραστηριότητα που βασίζεται στον ελεύθερο χρόνο.

Υποστηρίξτε άτομα με ψυχικές παθήσεις να συμμετέχουν και να ευδοκιμήσουν στην εργασία

Τα άτομα που ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εργασία πλήρως και δίκαια. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία παρέχει μια διεθνή συμφωνία για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών αναπηριών), συμπεριλαμβανομένης της εργασίας.

Ο ΠΟΥ συνιστά τρεις παρεμβάσεις για την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές παθήσεις να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να συμμετάσχουν στην εργασία:


Οι εύλογες προσαρμογές στην εργασία προσαρμόζουν τα εργασιακά περιβάλλοντα στις ικανότητες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις ενός εργαζομένου με πάθηση ψυχικής υγείας. Μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή ευέλικτων ωρών εργασίας μεμονωμένων εργαζομένων, επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών, τροποποιημένες εργασίες για τη μείωση του άγχους, άδεια για ραντεβού υγείας ή τακτικές υποστηρικτικές συναντήσεις με προϊσταμένους.


Τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία συνδυάζουν φροντίδα κατευθυνόμενη από την εργασία (όπως εύλογες προσαρμογές ή σταδιακή επανείσοδο στην εργασία) με συνεχή κλινική φροντίδα για να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν ουσιαστικά στην εργασία τους μετά από απουσία που σχετίζεται με καταστάσεις ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα μειώνουν τα συμπτώματα ψυχικής υγείας .


Οι πρωτοβουλίες υποστηριζόμενης απασχόλησης βοηθούν άτομα με σοβαρές παθήσεις ψυχικής υγείας να ξεκινήσουν αμειβόμενη εργασία και να διατηρήσουν το χρόνο τους στην εργασία συνεχίζοντας να παρέχουν ψυχική υγεία και επαγγελματική υποστήριξη.

Σχετικά άρθρα