Τι πρέπει να γνωρίζω για το μελάνωμα στα νύχια.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Υπάρχει μελάνωμα στην περιοχή των ονύχων;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το μελάνωμα αποτελεί μια μορφή καρκίνου που παρατηρείται συνήθως στο δέρμα και λιγότερο συχνά σε βλεννογόνους [<em>στόματος, μύτης, ματιού, γεννητικής περιοχής ή σπλάγχνων κοιλιάς θώρακα και </em>πυέλου]. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η εμφάνισή του στις άκρες των δακτύλων και ειδικότερα στην περιοχή των ονύχων, περιγράφεται συχνότερα σε άτομα της κίτρινης ή της μαύρης φυλής, ενώ είναι σπάνια σε ανθρώπους της καυκασίας φυλής όπου ανήκουν και οι Έλληνες [1-2% του συνόλου των μελανωμάτων τους].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, ο αντίχειρας και το μικρό δάκτυλο, αποτελούν τις συχνότερες θέσεις ανάπτυξής του.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Πώς παρουσιάζεται το μελάνωμα στην περιοχή των ονύχων;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το μελάνωμα στην περιοχή του όνυχα, μπορεί να παρουσιαστεί στο σημείο που ξεκινά η ανάπτυξή του [<em>μήτρα του </em>όνυχα] ή στο σημείο του δακτύλου που καλύπτει ο όνυχας, μεγαλώνοντας [<em>κοίτη του </em>όνυχα]. Η εικόνα του μελανώματος διαφέρει ανάλογα με τη θέση ανάπτυξής του.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το <strong>μελάνωμα της μήτρας</strong> του όνυχα, εμφανίζεται κατά κανόνα με τη μορφή <strong>μελανωνυχίας, </strong>μιας καφέ-μαύρης γραμμής ή ταινίας που παρουσιάζεται απότομα, ξεκινώντας από τη μήτρα και επεκτείνεται προοδευτικά κατά μήκος του όνυχα προς την άκρη του.  Παρουσιάζει προοδευτική αύξηση του πλάτους της και αλλαγή του χρώματός της προς το πιο σκούρο και τελικά επεκτείνεται και στο δέρμα δίπλα στη βάση του όνυχα με τη μορφή ακανόνιστης επίπεδης περιοχής καφέ χρώματος [<em>σημείο του </em>Ηutchinson].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η μελανωνυχία σπανιότερα, είναι δυνατόν να καταλαμβάνει όλο τον όνυχα ή να παρουσιασθεί με τη μορφή γραμμής κάθετα προσανατολισμένης προς τον επιμήκη άξονα του [<em>κάθετη μελανωνυχία</em>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ο όνυχας στην περιοχή της μελανωνυχίας, μπορεί να έχει κανονική επιφάνεια, να παρουσιάζει σχισμές ή και θέσεις καταστροφής του.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το <strong>μελάνωμα της κοίτης</strong> του όνυχα καλείται και <strong>επωνύχιο μελάνωμα. </strong>Παρουσιάζεται με τη μορφή ογκιδίου κάτω από την επιφάνεια του όνυχα. Μπορεί να είναι σκούρο μαύρο [25%] ή συνηθέστερα και στο ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων, δεν έχει ιδιαίτερο χρώμα, γεγονός που καθιστά τη διάγνωσή του ιδιαίτερα δύσκολη. Σιγά-σιγά, μεγαλώνοντας, προκαλεί πληγή και αιμορραγία στην κοίτη του όνυχα ή και πλήρη καταστροφή του. Σε περιπτώσεις επέκτασής του και στο δέρμα γύρω από τον όνυχα θα εμφανισθεί το κλινικό σημείο του Hutchinson.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Τι μπορεί να προκαλέσει μελανωνυχία; </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η μελανωνυχία σχετίζεται με τα μελανοκύτταρα της περιοχής της μήτρας του όνυχα τα οποία παράγουν τη μελανίνη, μια μαύρη χρωστική που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Υπό ορισμένες συνθήκες τα μελανοκύτταρα αυτά, μπορεί να αρχίσουν να παράγουν μελανίνη σε αυξημένες ποσότητες είτε στα πλαίσια <strong>ενεργοποίησής</strong> τους από διάφορους τοπικούς ή συστηματικούς παράγοντες, είτε στα πλαίσια αύξησης του αριθμού τους, διαδικασία που ονομάζεται στην ιατρική γλώσσα, <strong>υπερπλασία</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Παράγοντες που σχετίζονται με την <strong>ενεργοποίηση </strong>των μελανοκυττάρων<strong> </strong>είναι η <strong>εγκυμοσύνη, τραυματισμοί, φάρμακα, </strong>διάφορα<strong> δερματολογικά νοσήματα</strong> <strong>φλεγμονώδους</strong> [<em>ψωρίαση, ονυχομυκητίαση, ομαλός λειχήνας</em>] <strong>ανοσολογικής</strong> [<em>συστηματικός ερυθηματώδης λύκος</em>] ή και <strong>νεοπλασματικής αρχής</strong>, αλλά και <strong>συστηματικά νοσήματα</strong> που προσβάλλουν όργανα διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου σώματος<strong>. </strong> Αυτά, μπορεί να σχετίζονται με μη-φυσιολογική λειτουργία ενδοκρινών αδένων [<em>νόσος </em><em>Addisson,  Σύνδρομο  </em><em>Cushing,  υπερθυρεοειδισμός και ακρομεγαλία</em>], με ανεπάρκεια βιταμινών  [<em>Β12</em>]  ή  με μη σωστή διατροφή,  αλλά και με άλλα νοσήματα διαφόρου αιτιολογίας [αλκαπτονουρία, πορφυρία, ΑΙDS,  Peutz-Jeghers σύνδρομο, Langier-Hunziker σύνδρομο, νόσος εναντίον ξενιστή σε ανοσοκατασταλμένα άτομα]<strong>. </strong>Τέλος, η ενεργοποίηση μελανοκυττάρων μπορεί να έχει<strong> ιατρογενή </strong>αίτια και να σχετίζεται με ακτινοβολία ή  φάρμακα<em> </em>[<em>ανθελονοσιακά, μικροκυκλίνες, σουλφοναμίδες, χημειοθεραπευτικά κλπ</em>]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η <strong>υπερπλασία </strong>των μελανοκυττάρων μπορεί να είναι <strong>καλοήθης, </strong>τύπου <strong>φακίδας  ή σπίλου</strong> και να προϋπάρχει από ετών στην περιοχή της μήτρας του νυχιού ή το πιθανότερο [<em>38-76% του συνόλου των περιπτώσεων</em>], να είναι από την αρχή <strong>κακοήθης</strong>, τύπου μ<strong>ελανώματος, </strong>διηθητικού ή μη-διηθητικού [ <em>in </em><em>situ</em>]<em>. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Οι σπίλοι, κοινώς λεγόμενες ‘ελιές’ μπορεί να υπάρχουν από τη γέννηση του ανθρώπου ή να φανούν αργότερα. Σε σχέση με μελανωνυχία, περιγράφονται συχνότερα στα δάκτυλα των χεριών και σε παιδιά σε σύγκριση με τα δάκτυλα των ποδιών και τους ενήλικες.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Ποιά είναι τα αίτια της δημιουργίας μελανώματος στην περιοχή του όνυχα; </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η διάγνωση του μελανώματος, συνδυάζεται <strong>οπωσδήποτε</strong> με υπερπλασία των μελανοκυττάρων στην περιοχή του όνυχα. Η υπερπλασία τύπου σπίλου, η οποία είναι καλοήθης, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό συνθήκες όχι απόλυτα γνωστές,<em> </em>να εξελιχθεί κάποια στιγμή σε μελάνωμα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Αντίθετα,  η ενεργοποίηση μόνο των μελανοκυττάρων,  δεν δημιουργεί μελάνωμα. Μπορεί όμως ορισμένα από τα αίτια που την προκαλούν [<em>τραυματισμοί, φλεγμονή</em>] ιδιαίτερα όταν χρονίζουν, να οδηγήσουν σε δημιουργία άτυπων μελανοκυττάρων,  με δυνατότητα υπερπλασίας και εξέλιξης σε μελάνωμα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η έκθεση στην υπεριώδη [UV] ακτινοβολία δεν φαίνεται να σχετίζεται με το μελάνωμα της περιοχής των ονύχων.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Ποιός άνθρωπος κινδυνεύει να πάθει μελάνωμα στην περιοχή των ονύχων;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Το συγκεκριμένο μελάνωμα μπορεί να παρατηρηθεί σε κάθε ηλικία και είναι συχνότερο σε γυναίκες ή σε άτομα με σκούρο δέρμα.  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Περιγράφεται συνηθέστερα σε άτομα 50-75 ετών, ενώ θεωρείται σπάνιο σε παιδιά. Για λόγους που δεν είναι απόλυτα γνωστοί, προσβάλλει συχνά νεαρά άτομα της μαύρης φυλής.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Ποιές αλλαγές στην περιοχή των ονύχων θα πρέπει να μας ανησυχήσουν για να επισκεφθούμε το γιατρό;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η παρουσία μελανωνυχίας σε όνυχα ενός μόνον δακτύλου, με μία ή περισσότερες γραμμές / λωρίδες ποικίλου πάχους, ανομοιογενούς καφέ ή καφέ-μαύρου χρώματος, με προοδευτικά εμφανιζόμενο τριγωνικό σχήμα [<em>με πλατύτερη βάση προς τη μήτρα και λεπτότερη κορυφή προς το ελεύθερο χείλος του όνυχα</em>] και με ταχεία αύξηση του πάχους των γραμμών / λωρίδων  το τελευταίο τρίμηνο, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αλλαγή της υφής του όνυχα ή από επέκταση της βλάβης στο γύρω του όνυχα δέρμα [<em>σημείο του </em><em>Hutchinson</em>] αποτελούν τα <strong>κριτήρια της ύποπτης για μελάνωμα μελανωνυχίας.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Κάθε ογκίδιο κάτω από τον όνυχα που παραμένει επί μακρό χρονικό διάστημα ή αυξάνεται γρήγορα [<em>μέσα σε 3-4 μήνες</em>] ‘σηκώνοντας’ ή καταστρέφοντας προοδευτικά τον όνυχα, κάθε υπονύχια σκούρου χρώματος αλλοίωση που μοιάζει με αιμάτωμα χωρίς όμως συνοδό προηγούμενο ιστορικό χτυπήματος στην περιοχή και κάθε μελαγχρωστική αλλοίωση που επεκτείνεται στο δέρμα γύρω από τον όνυχα [σημείο του Hutchinson] αποτελούν <strong>σημεία ύποπτα υπονυχίου μελανώματος.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Υπενθυμίζεται ότι στην αυτοεξέταση του σώματος, μια φορά το μήνα, επιβάλλεται ο έλεγχος της περιοχής των δακτύλων, των μεσοδακτύλιων πτυχών και των ονύχων, οι οποίοι θα πρέπει να στερούνται επικάλυψης από βερνίκι οποιουδήποτε χρώματος. <em></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Τονίζεται<strong> </strong>στο σημείο αυτό, ότι η έγκαιρη αναγνώριση στοιχείων ύποπτων για μελάνωμα θα οδηγήσει και στην έγκαιρη και σωστή αντιμετώπισή τους, αφού το ιστορικό ανάπτυξης και εξέλιξης της βλάβης είναι στοιχειωδώς απαραίτητα για την ορθή διάγνωση μελανώματος κατά την κλινική εξέταση μιας αλλοίωσης της περιοχής.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Τι πρέπει να γίνει αν αναγνωρισθεί  μελανωνυχία ή ύποπτη βλάβη στην περιοχή των ονύχων;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ο ιατρός που θα αναλάβει να διευκρινίσει τη φύση τέτοιας βλάβης, θα πρέπει να την εκτιμήσει με βάση τα κλινικό ιστορικό ανάπτυξης και εξέλιξής της, την κλινική και τη δερματοσκοπική της εικόνα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Στη συνέχεια αν καταλήξει ότι πρόκειται για αλλοίωση σε σχέση με μελανίνη και όχι άλλη χρωστική, θα πρέπει να διευκρινίσει αν πρόκειται για μελανωνυχία σχετιζόμενη με ενεργοποίηση ή υπερπλασία μελανοκυττάρων.  Στην πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεται βιοψία της βλάβης.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η ηλικία του ατόμου, θα καθορίσει την περαιτέρω αντιμετώπιση μελανωνυχίας σε έδαφος υπερπλασίας τύπου σπίλου.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Σε παιδιά αποφεύγονται οι βιοψίες πριν την ηλικία της ήβης, εκτός και αν η αλλοίωση έχει χαρακτηριστικά ανάπτυξης που προβληματίζουν έντονα για μελάνωμα ή αν οι γονείς δεν μπορούν ψυχολογικά να δεχθούν την απλή ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση της βλάβης από ειδικό ιατρό. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον μάλιστα η αλλοίωση της περιοχής της μήτρας του όνυχα είναι μικρότερη των 3 χιλιοστών, μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά χωρίς ιδιαίτερα άσχημο αισθητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Σε ενήλικες, ύποπτες για μελάνωμα βλάβες αφαιρούνται χειρουργικά μαζί με τμήμα του όνυχα με τεχνική που την καθορίζει η ακριβής εντόπιση της αλλοίωσης στην περιοχή του όνυχα. Αλλοιώσεις με κλινική εικόνα καλοήθειας, παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλινικά, σε συνδυασμό με φωτογραφικό και δερματοσκοπικό υλικό. Ο αριθμός των εξετάσεων ανά έτος εξατομικεύεται κατά περίπτωση.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Τονίζεται ότι η τεχνική των laser δεν έχει θέση στην αντιμετώπιση παρόμοιου τύπου αλλοιώσεων ενώ ο χειρουργός που θα προβεί σε βιοψία πρέπει να είναι έμπειρος στην αφαίρεση βλαβών της περιοχής του όνυχα. Επιπρόσθετα, το προϊόν των βιοψιών θα πρέπει απαραίτητα να εξετάζεται ιστολογικά από έμπειρο στον τομέα παθολογοανατόμο.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Γιατί το μελάνωμα της περιοχής των ονύχων θεωρείται περισσότερο επιθετικό για τον πάσχοντα από άλλα μελανώματα ;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Η διάγνωσή του μελανώματος της περιοχής του όνυχα, είναι συχνά πολύ δύσκολη ακόμα και από έμπειρο εξειδικευμένο ιατρό και ανεξάρτητα της χρήσης ειδικής συσκευής [<em>δερματοσκοπίου</em>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Αρχικά, μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και σε ειδικά κέντρα σαν ονυχομυκητίαση ή αιμορραγία μετά από κτύπημα και να καθυστερήσει η διάγνωσή του. Ακόμα χειρότερα, στην περίπτωση της λανθασμένης διάγνωσης αιματώματος, μπορεί να ακολουθήσουν χειρισμοί ερεθισμού και τραυματισμού του, εκ μέρους του ίδιου του πάσχοντος ή και εργαζομένων σε εξωτερικά ιατρεία ιατρών και νοσηλευτών, στην προσπάθεια ‘<em>αφαίρεσης</em> <em>και καθαρισμού’ </em>του. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Τα παραπάνω, συμβάλλουν διεθνώς, στη διάγνωσή του συχνά σε προχωρημένο πλέον στάδιο της νόσου, γεγονός που μπορεί να είναι μοιραίο για τον πάσχοντα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Είναι όμως σαφές και επίσημα αναγνωρισμένο από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του μελανώματος στην περιοχή, σε συνδυασμό με την έγκαιρη και σωστή χειρουργική του αντιμετώπιση, εξασφαλίζουν στον πάσχοντα την πλήρη ίασή του.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Πώς μπορούν επαγγελματίες κέντρων ομορφιάς να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος της περιοχής των ονύχων;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την περιποίηση των ονύχων χεριών [manicure] και ποδιών [<em>pedicure</em>] και που έχουν ενημερωθεί  σχετικά με τις ύποπτες για μελάνωμα αλλαγές της περιοχής, είναι δυνατόν να επισημάνουν στους πελάτες τους την παρουσία αλλοίωσης στην περιοχή του όνυχα που χρήζει περαιτέρω ελέγχου από ειδικό ιατρό.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Τονίζεται ότι η ενημέρωση επιβάλλεται να γίνεται με τρόπο που δεν θα αναστατώσει τους συγκεκριμένους πελάτες, αφού όπως είναι γνωστό και ήδη σαφές από τα παραπάνω, ότι χρωστική στον όνυχα δεν σημαίνει απαραίτητα μελανωνυχία με συνοδό υπερπλασία μελανοκυττάρων που μπορεί να εξελιχθεί σε μελάνωμα.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Επιπρόσθετα η ερμηνεία αλλοιώσεων του όνυχα ως αποτέλεσμα ονυχομυκητίασης, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, ιδιαίτερα αν η βλάβη επιμένει, παρά την τοπική εφαρμογή αντιμυκητιακικών φαρμάκων.</span></p>

Σχετικά άρθρα