Τα πιο ωραία οικονομικά παιδικά σεντόνια από το New Home!

<p><span style="font-size: small;">Η εταιρεία</span><strong style="font-size: small;"> <span lang="EN-US">NEWHOME</span> – Χ. Ι. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ</strong><span style="font-size: small;"> δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας </span><strong style="font-size: small;">κουρτινών</strong><span style="font-size: small;">,</span><strong style="font-size: small;">κουρτινόξυλων</strong><span style="font-size: small;">, </span><strong style="font-size: small;">υφασμάτων επίπλωσης</strong><span style="font-size: small;"> και </span><strong style="font-size: small;">λευκών ειδών</strong><span style="font-size: small;">. Εμείς βρήκαμε τα πιο ωραία παιδικά σεντόνια και κουβερλί στα καταστήματά τους και τα μοιραζόμαστε με εσάς!</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7211b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>(1,60 x 2,00)</strong> <strong>34,20€</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7213b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong>(1,60 Χ 2,60)</strong></strong></strong></strong> <strong>34,20€</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7940b_a.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Μονό χωρίς λάστιχο 1,60 Χ 2,50 40€</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7943b_a.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Μονό χωρίς λάστιχο 1,60 Χ 2,50 40€</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7942b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><strong>Μονό χωρίς λάστιχο 1,60 Χ 2,50 40€</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7944b_a.jpg" alt="" /></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><strong>Μονό χωρίς λάστιχο 1,60 Χ 2,50 40€</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/8345b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Μονό χωρίς λάστιχο 1,60 Χ 2,50</strong> <strong>40€</strong></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><span><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/6906b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><strong><strong><strong><strong>Τιμή σετ: 26€</strong></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span><span><strong><strong><strong><strong><span style="color: #0066ff;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/6910b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></strong></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong>Τιμή σετ: 26€</strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/6921b_a.jpg" alt="" width="640" /></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Τιμή σετ: 26€</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><br /></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7005b_a.jpg" alt="" width="640" /></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><strong>0,70 Χ 1,40 </strong>9€</strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7012b_a.jpg" alt="" width="640" /></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><span><strong><strong><strong><strong><br /></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong> <strong><strong><strong><strong><strong><strong>0,70 Χ 1,40 </strong>9€</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/6212b_a.jpg" alt="" width="640" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span>1,15 Χ 1,55 <span>28€</span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7392b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><strong>Μονό 1,65 Χ 2,20 με 1 μαξιλαροθήκη 0,50 Χ 0,70  <span style="color: #000000;">29€</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><strong><span style="color: #000000;"><img src="http://www.newhome.com.gr/images/products/7104b_a.jpg" alt="" width="640" /></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><strong><span style="color: #000000;"><span>1,00 Χ 1,40 </span><span style="color: #0099ff;"><span style="color: #000000;">29€</span> </span></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0099ff;"><br /></span></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span><span><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0099ff;">www.newhome.com.gr</span></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p>

Σχετικά άρθρα