Τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα πλακάκια

<p><span style="font-size: medium;">Τα περισσότερα σπίτια πλέον έχουν ξύλο και απλούς βαμμένους τοίχους, παλιότερα όμως οι εσωτερικοί χώροι ήταν πολύ πιο χαρούμενοι και φωτεινοί με την μικρή βοήθεια από πλακάκια. Είναι κάτι που πλέον πολλοί δεν επιλέγουν γιατί είναι πιο μόνιμο και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αλλαγής, οικονομικής τουλάχιστον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι ότι πιο όμορφο έχουμε δει και αν φοβάστε μπορείτε να τα βάλετε σε πιο μικρούς χώρους και να δείτε πόσο χρώμα και φως θα δώσουν.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles1.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles3.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-10.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-2.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-8.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tile9.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-9.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles6.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles4.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-13.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles5.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles2.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiles7.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-11.jpg" alt="" width="640" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-12.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://cdn.honestlywtf.com/wp-content/uploads/2012/10/tiled-7.jpg" alt="" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>

Σχετικά άρθρα