17 Νοέμβρη – 17 συνθήματα στους τοίχους της Αθήνας

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Μερικά συνθήματα είναι τόσο παλιά που είναι γραμμένα με πολυτονικό (!).</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/664/442/1/587816_17_11_06.jpg" alt="17 Νοέμβρη – 17 συνθήματα στους τοίχους της Αθήνας" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587811_17_11_17.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587813_17_11_02.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587814_17_11_03.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587815_17_11_04.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587817_17_11_07.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587818_17_11_08.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587819_17_11_09.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587820_17_11_10.jpg" alt="Image" /><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587821_17_11_11.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587822_17_11_12.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587823_17_11_13.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/428/1/587824_17_11_14.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587825_17_11_15.jpg" alt="Image" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587826_17_11_16.jpg" alt="Image" /></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.lifo.gr/icache/640/427/1/587827_17_11_05.jpg" alt="Image" /></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: medium;">Πηγή: www.lifo.gr</span></p>

Σχετικά άρθρα