Προβλήματα στη σχέση που βλάπτουν τη… στύση!

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν και ποια προβλήµατα στη σχέση προκαλούν στυτική δυσλειτουργία;  Πρόσφατες µελέτες επιδεικνύουν πως ένα µεγάλο µέρος των ανδρών που αντιµετωπίζει πρόβληµα στυτικής δυσλειτουργίας αντιµετωπίζει ταυτόχρονα προβλήµατα στη σχέση του.

Η Εύη Κυράνα είναι ψυχολόγος υγείας, συνεργάτιδα του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα προβλήµατα στη σχέση είναι η αποκλειστική αιτία της στυτικής δυσλειτουργίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η στυτική δυσλειτουργία έχει άλλα αίτια (π.χ. οργανικά), αλλά η δυσαρµονία στη σχέση εµποδίζει τη θεραπεία.

Σύµφωνα µε πρόσφατη ανασκόπηση των σχετικών µελετών (McCabe, 2010), τα πιο συχνά προβλήµατα στη σχέση του ζευγαριού που προκαλούν ή συντηρούν τη στυτική δυσλειτουργία είναι τα εξής:

1) Η µείωση στην αίσθηση ανδρισµού και κυριαρχίας. Οτιδήποτε µπορεί ξαφνικά να αλλάξει την ισορροπία του ζευγαριού σε θέµατα εξουσίας (π.χ. ανεργία ή χαµηλή αυτοπεποίθηση) µπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία.

2) Προβλήµατα στην εγγύτητα και εµπιστοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, η στυτική δυσλειτουργία καταλήγει στο να διατηρείται απόσταση ανάµεσα στο ζευγάρι.

3) Η µειωµένη σεξουαλική χηµεία. Η σεξουαλική έλξη είναι µια δυναµική διαδικασία που αλλάζει στην πορεία της σχέσης. Αν και µπορεί ο άνδρας να αισθάνεται αγάπη για τη σύντροφό του, όταν δεν αισθάνεται σεξουαλική έλξη είναι πιθανό να δηµιουργηθεί πρόβληµα στη στύση.

4) Διαφορετικέςσεξουαλικές πρακτικές ανάµεσα στο ζευγάρι. Η διαφορετικότητα αυτή, σε συνδυασµό µε την αποτυχία του ζευγαριού να τις διαπραγµατευτεί ή να τις τροποποιήσει, µπορεί να οδηγήσει σε στυτική δυσλειτουργία.

Το ερώτημα είναι πώς αντιµετωπίζεται η στυτική δυσλειτουργία όταν συνυπάρχουν προβλήµατα στη σχέση. Στη θεραπεία, είναι απαραίτητο να συµµετέχουν όχι µόνο ο άνδρας αλλά και η σύντροφός του. Είναι πια σαφές πως οι σηµαντικότατες εξελίξεις στη φαρµακοθεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα όταν συνυπάρχουν προβλήµατα στη σχέση.

Οι θεραπείες που ενδείκνυνται συνήθως περιλαµβάνουν τον συνδυασµό οργανικής θεραπείας (π.χ. φαρµακοθεραπείας) µε ψυχοθεραπεία (Phelps, 2004, Banner, 2007).

 

Σχετικά άρθρα