Τι εννοεί μια γυναίκα όταν σου λέει "Γιατί δεν με καταλαβαίνεις;" thumbnail
Η κατανόηση από τους άλλους είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Όσο περισσότερο μοιρα­ζόμαστε τον εαυτό μας με τους άλλους, τόσο καλύτερα μπο­ρούμε να τον γνωρίσουμε. Για να καταλάβει κανείς τις ανάγκες του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, χρειάζεται να τα κουβεντιάσει με κάποιον που θα τα καταλάβει. Καταλαβαίνω σημαίνει μοιράζομαι ή κάνω δικά μου τα συναισθήματα, τις σκέψεις ενός άλλου ανθρώπου, έστω κι αν είναι τελείως δια­φορετικά από τα δικά μου.

Τι εννοεί μια γυναίκα όταν σου λέει "Γιατί δεν με καταλαβαίνεις;"

Η Ανάγκη της Γυναίκας για Κατανόηση


Από τον ψυχολόγο και συγγραφέα John Gray. 


Η κατανόηση από τους άλλους είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Όσο περισσότερο μοιρα­ζόμαστε τον εαυτό μας με τους άλλους, τόσο καλύτερα μπο­ρούμε να τον γνωρίσουμε. Για να καταλάβει κανείς τις ανάγκες του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, χρειάζεται να τα κουβεντιάσει με κάποιον που θα τα καταλάβει. Καταλαβαίνω σημαίνει μοιράζομαι ή κάνω δικά μου τα συναισθήματα, τις σκέψεις ενός άλλου ανθρώπου, έστω κι αν είναι τελείως δια­φορετικά από τα δικά μου.


Κατανόηση σημαίνει να μοιράζεσαι και να σέβεσαι την άποψη του άλλου, αντί να την θεωρήσεις αβάσιμη.


Eίναι επίσης η διάθεση να ανακαλύψουμε και να βιώσουμε τον κόσμο με τον τρόπο που ο άλλος τον βλέπει, αντί να του εξηγούμε γιατί δεν θα έπρεπε να τον βλέπει όπως τον βλέπει.


Η ανάγκη για κατανόηση είναι ουσιώδης και πρωταρχική για τις γυναίκες.


 Όταν ένας άντρας δεν αφιερώνει το χρόνο και την απαραίτητη προσοχή για να καταλάβει τα συναισθήματα και τις ανάγκες μιας γυναίκας, εκείνη εύκολα παθαίνει σύγχυ­ση και εμφανίζει μια τάση να αντιδράσει με υπερβολή. Όταν μια γυναίκα μοιράζεται τον εαυτό της, αν ο άντρας την ακούει παθητικά (ελπίζοντας ότι θα τελειώσει γρήγορα), την επηρεά­ζει με τέτοιον τρόπο ώστε να αυξάνεται η σύγχυση ή ο εκνευρισμός της.


Όταν μια γυναίκα είναι εκνευρισμένη ή σε σύγχυση, κι ο άντρας κρίνει ότι είναι ανόητη ή τρελή, είναι εύκολο γι’ αυτή τη γυναίκα ν’ αρχίσει να αμφιβάλει για την ψυχική της υγεία. Σίγουρα πολλές γυναίκες οδηγήθηκαν σε ψυχιατρεία επειδή οι άντρες τους δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να σεβαστούν τον εκνευρισμό τους.


Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ακόμη και το λεξικό δίνει τον ορισμό ότι η παραφροσύνη είναι «μια συμπεριφορά που δεν βασίζεται σε ορθολογική ή λογική σκέψη». Αν αυτή η ερμηνεία είναι αξιόπιστη, τότε θα βγάζαμε τη διάγνωση ότι σχεδόν κάθε γυναίκα είναι παράφρων. Είναι φυσιολογική και απόλυτα υγιής η τάση της γυναίκας να λειτουργεί ενστικτωδώς και με Βάση τη διαίσθησή της, αντί να εμπιστεύεται πάντα τη λογική και ορθολογική της σκέψη.


Για παράδειγμα, μια γυναίκα δεν αποφασίζει να κάνει παιδί αφού ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά και καταλήξει ότι είναι μια σωστή απόφαση. Ακόμα κι αν πιστεύει ότι είναι μια σωστή σκέψη, ι απόφασή της στηρίζεται στο αυθόρμητο συναίσθημα ότι είναι πια καιρός να γίνει μητέρα. Όταν εμπιστεύεται τη διαίσθησή της απορεί να κάνει πράγματα επειδή έτσι νιώθει και αργότερα ν’ ανακαλύψει ότι υπήρχε βάσιμος λόγος για να ενεργήσει έτσι.


Αντίθετα, η τάση των αντρών είναι να παίρνουν αποφάσεις που βασίζονται στη λογική και στην εκλογίκευση. Μετά μπορεί να υποστηρίξουν τις αποφάσεις τους φροντίζοντας να τις κάνουν παράλληλα να έχουν μια καλή γεύση. Όπως η λογική του άντρα μπορεί να αποδειχτεί εσφαλμένη, το ίδιο μπορεί και η γυναικεία διαίσθηση. Και οι δύο, όμως, είναι έγκυροι τρόποι για μάθηση και αποφάσεις.


Όταν οι γυναίκες προσπαθήσουν να σκεφτούν σαν τους άντρες και να βάλουν τη λογική τους πριν από το συναίσθημα, υπάρχει πιθανότητα ν’ απογοητευτούν και να μπερδευτούν, κυρίως όταν είναι εκνευρισμένες και υπό πίεση για να πάρουν μια απόφαση. Συνήθως, όταν μια γυναίκα είναι μπερδεμένη, τότε προσπαθεί να πάρει μια απόφαση. Αντίθετα θα έπρεπε να χαλα­ρώσει τη σκέψη της και να ψάξει τα συναισθήματά της. Μπορεί να πάρει αποφάσεις όταν έρθει σε επαφή με τη διαίσθησή της.


Με παρόμοιο αλλά συμπληρωματικό τρόπο, ένας άντρας χρειάζεται να γυροφέρει στο μυαλό του ή να ξανασκεφτεί το πρόβλημα του πριν πάρει μια απόφαση. Οι άντρες που δίνουν προτεραιότητα στα συναισθήματά αντί στις σκέψεις τους, καταλήγουν να γίνουν αναποφάσιστοι και αναβλητικοί. Αυτοί οι ακινητοποιημένοι άντρες χρειάζονται να απομακρυνθούν από τα συναισθήματά τους και να επιστρέφουν στη λογική. Ένας λόγος για τον οποίο ωφελείται ένας άντρας ακούγοντας μια γυ­ναίκα (αφού αποκτήσει ικανότητα σ’ αυτή την τεχνική) είναι ότι αυτόματα παραμερίζει τα συναισθήματά του και χρησιμοποι­εί τη σκέψη του για να καταλάβει πώς και γιατί αισθάνεται έτσι η γυναίκα.


Για τον άντρα και τη γυναίκα η ιδανική τοποθέτηση για να πάρου μιαν απόφαση είναι η εξισορρόπηση σκέψης και συναι­σθημάτων. Όταν ένας άντρας “ακούει για να καταλάβει” αυτό­ματα εξισορροπεί. Η γυναίκα εξισορροπεί όταν μοιράζεται τα προβλήματά της και βρει κατανόηση. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνον όταν οι άντρες μάθουν τη διάλεκτο που μιλάνε οι γυ­ναίκες, κι όταν οι γυναίκες μάθουν να μιλάνε με τον τρόπο που οι άντρες μπορούν ν’ ακούν. Η τεχνική με τα Συναισθηματικά Γράμματα εκπαιδεύει τις γυναίκες να μοι­ράζονται τα συναισθήματά τους με τρόπο που οι άντρες να μπορούν να τα καταλάβουν. Το γράψιμο βοηθάει, επίσης, να κατα­λάβουμε τι αισθανόμαστε, χωρίς τη βοήθεια ενός ακροατή.


Τέλος, η κατανόηση είναι απαραίτητη στη γυναικεία πλευ­ρά μας. Βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια που υπάρχει μέ­σα μας και μας ελευθερώνει να εγκαταλείψουμε τα αρνητικά συ­ναισθήματα και να φέρουμε στην επιφάνεια τα θετικά. Μαθαί­νοντας να επικοινωνούμε με θετική, τρυφερή συμπεριφορά, μπορούμε να καλλιεργήσουμε την κατανόηση που μας χρειάζε­ται για να λύσουμε ή, καλύτερα, ν’ αποφύγουμε τις συγκρούσεις στη σχέση μας.


Η Ανάγκη των Γυναικών για Σεβασμό


Όταν μοιραζόμαστε μια σχέση, είναι σημαντικό να διατηρήσου­με την αυτονομία μας. Το να σεβόμαστε τη σύντροφό μας ση­μαίνει ότι δεν προσπαθούμε να την αλλάξουμε ή να την μα­νουβράρουμε, αλλά τη βοηθάμε να παραμείνει ο εαυτός της και να διατηρήσει τα δικαιώματά της. Ο σεβασμός τιμά τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις αξίες και τα δικαιώματα του άλλου. Σεβασμός σημαίνει να κρατάμε τις συμφωνίες και να τιμάμε τις δεσμεύ­σεις. Σημαίνει να δώσουμε σε κάποιον άλλο ίση σημασία και, καμιά φορά, περισσότερη.


Η ανάγκη για σεβασμό είναι η ανάγκη να παραμείνουμε όπως είμαστε σε μια σχέση, χωρίς ν’ απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι τον σέβονται, δεν νιώ­θει ότι πρέπει να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του, ούτε πως δεν αξίζει. Η ανάγκη για σεβασμό είναι η ανάγκη για δικαιο­σύνη και η παραδοχή ότι την αξίζουμε. Ο σεβασμός αναγνωρί­ζει ότι ένα άτομο δικαιούται υποστήριξη χωρίς να πρέπει να την κερδίσει.


Eξαιτίας της εξωστρεφούς φύσης τους, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ανάγκη για σεβασμό. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να διατηρήσει την αυτονομία της όταν αναλώ­νεται στην αγάπη της για έναν άντρα. Τον χρειάζεται για να της υπενθυμίζει συνεχώς τα δικαιώματα και την αξία της. Όταν ο άντρας δεν την εκτιμά ή δεν σέβεται τα δικαιώματά της, χάνει τη σιγουριά της για τα δικαιώματα και την προσωπική της αξία. Όσο περισσότερο είναι δεμένη συναισθηματικά, τόσο πιο ευαίσθητη είναι στο επίπεδο του σεβασμού. Αν ένας άντρας δεν σέβεται τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τα δικαιώματα μιας γυναίκας, εκείνη τελικά θα αναγκαστεί ν’ απομονώσει τα συ­ναισθήματα αγάπης που έχει γι’ αυτόν, ώστε να ξαναβρεί τον εαυτό της. Η απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος σ’ αυτό το στάδιο είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Όταν μια γυναίκα κάνει έρωτα, έχει μεγαλύτερη ανάγκη από το σεβασμό του άντρα.


Οι άντρες συνήθως δεν αντιλαμβάνονται πόση ανάγκη έχουν οι γυναίκες από σεβασμό, γιατί εκείνοι όταν δεν τους σέ­βονται αντιδρούν τελείως διαφορετικά. Οι γυναίκες όταν δεν τις σέβονται έχουν την τάση να προσφέρουν περισσότερα για ν’ αποδείξουν την αξία τους. Οι άντρες, όμως, έχουν την τάση να γίνονται εγωιστές και φαρισαίοι ως πρός τις ανάγκες τους και να ζητούν περισσότερα απ’ όσα τους αναλογούν. Ίσως μάλιστα να δίνουν λιγότερο μέχρι να πάρουν αυτά που τους ανήκουν


Δυστυχώς, σαν παιδιά όλοι είμαστε υπερβολικά ευαίσθητοι στην ικανότητα των γονιών μας να μας σέβονται. Αν εκείνοι δεν σέβονταν τις ανάγκες μας, ήταν δύσκολο για μας να ξέ­ρουμε τι μας αξίζει. Τα κορίτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον τρόπο που ο πατέρας τους σέβεται τη μητέρα τους και από το πόσο η μητέρα τους σέβεται τον εαυτό της.


Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι συνηθισμένη αντίδραση για τον άντρα να νιώθει ότι αξίζει ακόμη περισσότερο σεβασμό όταν οι άλλοι δεν τον σέβονται. Κάτω από ορισμένες προϋπο­θέσεις, μπορεί να γίνει επιθετικός προκειμένου να κερδίσει το σεβασμό. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι καβγάδες ξεκινάνε όταν ο άντρας νομίσει ότι δεν τον σέβονται.


Αντίθετα, στη γυναίκα, όταν δεν τη σέβονται, η πρώτη αντίδρασή της είναι η υποταγή. Και γίνεται ακόμη πιο τρωτή σ’ αυτό το είδος αντίδρασης, όταν έχει μια σχέση μ’ έναν άντρα που αγαπάει. Όταν αρχίσει να νιώθει κακία για το σύντροφό της, επειδή συμπεραίνει πως δεν την σέβεται, οι ρόλοι τους μπορεί ν’ αλλάξουν. Για να αντισταθμίσει την υποταγή της, ίσως γίνει περισσότερο κυριαρχική και απαιτητική, ενώ ο άντρας να γίνει παθητικός και εξαρτώμενος.


Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Θυμάρι για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.


 

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X