Οριστικά σε πτώχευση κηρύχθηκε η Neoset

<div id="art_cont1">
<p>Οριστικά σε πτώχευση κηρύχθηκε η Neoset με απόφαση την 212/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, μετά από αίτηση εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας.<br /><br />Αξίζει να σημειωθεί ότι η Neoset τον Νοέμβριο του 2012 είχε υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.<br /><br />Ωστόσο μετά το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας τον Μάρτιο του 2013 και την απόλυση ολόκληρου του προσωπικού της, μετά την κατάσχεση του εργοστασίου της και ολόκληρου του μηχανολογικού του εξοπλισμού, μετά την απόρριψη της αιτήσεως της για υπαγωγή στο άρθρο 99 τον Ιούνιο του 2013, ήρθε η πτωχευτική απόφαση για να βάλει οριστικά τέλος στην ύπαρξη της εταιρίας.<br /><br />Με την απόφαση πτώχευσης πλέον όλα τα περιουσιακά στοιχεία της NEOSET, συμπεριλαμβανομένων και των σημάτων της, αποτελούν πτωχευτική περιουσία, από την εκποίηση των οποίων θα ικανοποιηθούν οι κάθε είδους δανειστές της και το δημόσιο.<br /><br />Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση πτώχευσης το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων της NEOSET, με όσα καταστήματα έχουν απομείνει σ' αυτό, στην ουσία παύει την εμπορική του δραστηριότητα, αφού το σήμα NEOSET αποτελεί πτωχευτική περιουσία, και θα πωληθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές της. Η απόφαση αυτή, επίσης βάζει τέλος και στην ισχύ των συμβάσεων franchising που είχε συνάψει η εταιρεία, αφού μετά την πτώχευσή της λύονται και αυτές.<br /><br />Ταυτόχρονα μπαίνει οριστικό τέλος και στην προσπάθεια της διοίκησης της NEOSET να μεταφέρει την φήμη και την πελατεία της εταιρείας σε δίκτυο ιδιοκτησίας της Κυπριακής Offshore εταιρείας HAZAREZO ltd, παραπλανώντας το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο παρουσιάζεται ως «δίκτυο NEOSET».</p>
<div> Πηγή: <a href="http://www.madata.gr">www.madata.gr</a> </div>
</div>

Σχετικά άρθρα