Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία: Τι να κάνεις εάν συμβεί και σε σένα

<p style="text-align: justify;"><span>Στη γυναικεία δυσκολία οι θεραπείες -δυστυχώς- είναι ακόμα υποθέσεις εργασίας, γιατί το μυστήριο του γυναικείου μυαλού, σώματος, εξακολουθεί να απασχολεί όλους τους επιστήμονες, όπως κάποτε και τον μεγάλο Φρόυντ «What does woman want?».</span><br /><br /><span>Στην πρώτη υπόθεση βλάβης της επιθυμίας θα ενοχοποιήσουμε διάφορους μηχανισμούς: μια πρώτη αιτία θα είναι η βλάβη των μηχανισμών του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τη διαδρομή της επιθυμίας, από την εστία παραγωγής της στα όργανα στόχους της, αλλά και στη δημιουργία αναστολών και εμποδίων στο να φθάσει η επιθυμία στα όργανα στόχους. </span><br /><br /><span>Η διάκριση αυτή είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό εξειδικευμένης θεραπείας που να άφορα στα όργανα που συμμετέχουν είτε κεντρικά (εγκέφαλος) είτε περιφερικά γεννητικά όργανα.</span><br /><br /><strong>Τεστοστερόνη</strong><br /><br /><span>Ανεξάρτητα από τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα, η υπογλώσσια χορήγηση 0,5mg τεστοστερόνης αυξάνει την ευαισθησία του εγκεφάλου σε ερωτικά ερεθίσματα.</span><br /><br /><span>Τα αποτελέσματα της υπερευαισθησίας στα σεξουαλικά ερεθίσματα του εγκεφάλου εξαρτώνται πάντα από την κατάσταση εγρήγορσης των έξω γεννητικών οργάνων, κατά πόσο δηλαδή έχει προηγηθεί ερεθισμός τους, αλλά και πόσο έτοιμα ήταν για να υποδεχτούν αυτόν τον ερεθισμό.</span><br /><br /><span>Αυτό το μήνυμα από το ΚΝΣ προς την περιφέρεια μπορεί να διαταραχτεί από μια μείωση της ευαισθησίας των έξω γεννητικών οργάνων, λόγω νευρολογικών ή ορμονικών διαταραχών.</span><br /><br /><strong>Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης</strong><br /><br /><span>Η κεντρική σεξουαλική δράση και πρόκληση είναι απαραίτητη για τους αναστολείς των φωσφοδιεστερασών, που δρουν περιφερικά αυξάνοντας την αιμάτωση των γεννητικών οργάνων και την ανταπόκρισή τους στους ερωτικούς ερεθισμούς.</span><br /><br /><strong>Η συγχορήγηση </strong><br /><br /><span>Ο συνδυασμός τεστοστερόνης και αναστολέων φωσφοδιεστεράσης θεωρητικά μπορεί να αυξήσει την ανταπόκριση στα ερωτικά ερεθίσματα των γυναικών, ιδιαίτερα αυτών με χαμηλή επιθυμία, μεσολαβώντας στα πρόσθια φλοιώδη κέντρα του εγκεφάλου και στη δράση της σεροτονίνης.</span><br /><br /><strong>Αναστολείς σεροτονίνης</strong><br /><br /><span>Χορηγώντας αντικαταθλιπτικά σε συνδυασμό με τα προηγούμενα φάρμακα να ενισχύσουμε τη διαδρομή της επιθυμίας, αναστέλλοντας τις αναστολές που σε πολλές γυναίκες με κατάθλιψη ενεργοποιούνται καθυστερώντας ή διακόπτοντας τα μηνύματα που σχετίζονται με τη διέγερση, την κορύφωση και τον οργασμό.</span><br /><br /><span>Πηγή: Toward Personalized Sexual Medicine (Part 1): Integrating the “Dual Control Model” into Differential Drug Treatments for Hypoactive Sexual Desire Disorder and Female Sexual Arousal Disorder</span><br /><br /><span>By Jos Bloemers, Kim van Rooij, Saskia Poels, Irwin Goldstein, Walter Everaerd, Hans Koppeschaar, Meredith Chivers, Jeroen Gerritsen, Diana van Ham, Berend Olivier, Adriaan Tuiten</span><br /><br /><br /><br /></p>

Σχετικά άρθρα