Mεταστατικός καρκίνος του ήπατος από παχύ έντερο: Πώς αντιμετωπίζεται;

<div>
<div dir="ltr">
<p><span style="font-size: small;"><strong>Α. Mεταστατικός καρκίνος του ήπατος από παχύ έντερο</strong></span></p>
</div>
</div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: small;">Οι ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο του παχέος εντέρου αποτελούν το συνηθέστερο μεταστατικό καρκίνο του ήπατος.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η  διάγνωση της νόσου τίθεται με έναν συνδυασμό απεικονιστικών τεχνικών (μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία) καθώς και βιοχημικών δεικτών (καρκινικοί δείκτες). Η αντιμετώπιση των ηπατικών μεταστάσεων από παχύ έντερο απαιτεί προσέγγιση ομάδας (multidisciplinary approach) στον ασθενή από τον παθολόγο – ογκολόγο  από τον ακτινολόγο  και από τον χειρουργό ήπατος.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η συνήθης προσέγγιση αυτών των ασθενών είναι η τεχνική sandwich όπου προηγείται χημειοθεραπεία, ακολουθεί ηπατεκτομή και έπεται πάλι χημειοθεραπεία.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ο Δρ. Τζίμας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με τους καλύτερους παθολόγους – ογκολόγους της  Ελλάδας, να παρουσιάζει τα περιστατικά του στο ογκολογικό συμβούλιο και είναι από τους πρώτους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχει εφαρμόσει υβριδικές τεχνικές ηπατεκτομής, δηλαδή συνδυασμό κλασικής ηπατεκτομής (αφαίρεση τμήματος ήπατος) με τεχνικές τοπικής καταστροφής όγκου (RFA ή καί MWA), όπου αυτό είναι απαραίτητο, όπως για αμφοτερόπλευρη εντόπιση της νόσου κ.λ.π. με εξαίρετα αποτελέσματα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Αυτά σε συνδυασμό με πολύ χαμηλό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών έχουν καταστήσει ακόμα και τις πολύπλοκες ηπατεκτομές καθημερινή πρακτική με πολύ καλά αποτελέσματα αναφορικά με την επιβίωση των ασθενών (πάνω από το 50% των ασθενών με ηπατική νόσο θα ζήσει πάνω από 5 χρόνια).</span></p>
<h3><span style="font-size: small;">Ηπατικές μεταστάσεις και ηπατεκτομή</span></h3>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: small;">Βασική προυπόθεση για το καλύτερο δυνατό ογκολογικό αποτέλεσμα είναι η από την στιγμή της αρχικής διάγνωσης, προσέγγιση ομάδας ( multidisciplinary approach) που περιλαμβάνει τον παθολόγο – ογκολόγο τον χειρουργό ήπατος και τον ακτινολόγο. Η πλειονότητα των ασθενών λαμβάνει προεγχειρητική χημειοθεραπεία με στόχο την μείωση του μεγέθους των μετάστασεων (down staging), γεγονός που κάνει την ηπατεκτομή πιό εύκολη, αλλά δίδει και καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η ηπατεκτομή έχει καταστεί ένα χειρουργείο ρουτίνας για τον Δρ. Τζίμα με κύρια σημεία την χρήση προηγμένων αναισθητικών τεχνικών ( χρήση επισκληριδίου αναλγησίας ), την πραγματοποίηση διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος (για ακριβή χαρτογράφηση των βλαβών ) καθώς και την χρήση τεχνικών που ελαχιστοποιούν τις απώλειες αίματος  με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, την συντομοτερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο με τα καλύτερα δυνατά ογκολογικά αποτελέσματα.</span></p>
<h3><span style="font-size: small;">Ηπατικές μεταστάσεις και ραδιοσυχνότητες  / RFA (Radiofrequency Ablation)</span></h3>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: small;">Οι ραδιοσυχνότητες εφαρμόζονται με τη τοποθέτηση μίας ή πολλών ακίδων στο κέντρο του όγκου. Οι ακίδες ραδιοσυχνοτήτων συνδέονται με μία γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων και προκαλούν παραγωγή υψηλής θερμοκρασίας στο κέντρο του όγκου, οδηγώντας σε νέκρωση αυτού.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει διαδερμικά υπό την καθοδήγηση  αξονικού τομογράφου ή και υπερηχογραφήματος (με την χορήγηση μέθης) ή και διεγχειρητικά (κατά την διάρκεια του χειρουργείου) .</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Τα αποτελέσματά τους είναι καλά για πολύ μικρές βλάβες ενώ ο Δρ. Τζίμας τις έχει επανηλλειμένως χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια ηπατεκτομών σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη εντόπιση της νόσου (και στους δύο λοβούς του ήπατος) με πολύ καλά αποτελέσματα.</span></p>
<h3><span style="font-size: small;">Ηπατικές μεταστάσεις και μικροκύματα / MWA (Microwave Ablation)</span></h3>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: small;">Το σκεπτικό των μικροκυμάτων είναι ίδιο με αυτό των ραδιοσυχνοτήτων. Τοποθετείται μία ακίδα στο κέντρο του όγκου διαδερμικά υπό την καθοδήγηση  αξονικού τομογράφου ή και υπερηχογραφήματος (με την χορήγηση μέθης) ή και διεγχειρητικά (κατά την διάρκεια του χειρουργείου) η οποία συνδέεται με μία γεννήτρια μικροκυμάτων, προκαλώντας θερμική νέκρωση του όγκου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα για μικρές ηπατικές μεταστάσεις. Ο Δρ. Τζίμας συμμετείχε σε μία διεθνή πολυκεντρική μελέτη, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα κέντρα χειρουργικής ήπατος στην Βόρειο Αμερική, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μικροκυμάτων σε ηπατικές μεταστάσεις, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων το 2010 στην Αργεντινή ( IHPBA Meeting 2010).</span></p>
<h3><span style="font-size: small;">Β. Μεταστατικός καρκίνος του ήπατος με πρωτοπαθή εστία εκτός του παχέος εντέρου</span></h3>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: small;">Υπάρχει μία πληθώρα πρωτοπαθών νεοπλασμάτων τα οποία μπορούν να δώσουν ηπατικές μεταστάσεις εκτός από τα νεοπλάσματα του παχέος εντέρου. Τα συνηθέστερα εξ' αυτών είναι το αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, το αδενοκαρκίνωμα του μαστού, το αδενοκαρκίνωμα του νεφρού, το αδενοκαρκίνωμα του επινεφριδίου, το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος και τέλος διάφοροι νευροενδοκρινικοί όγκοι (καρκινοειδείς και μη καρκινοειδείς).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η διάγνωση αυτών των νεοπλασμάτων γίνεται με βάση το ιστορικό του ασθενούς καθώς και με έναν συνδυασμό απεικονιστικών τεχνικών και -πολλές φορές- με βιοψία υπό αξονικό τομογράφο ή υπό υπερηχογράφημα. Επίσης πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος (EUS).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η αντιμετώπιση αυτoύ του τύπου των ηπατικών μεταστάσεων ποικίλλει και εξαρτάται από το στάδιο και την έκταση της πρωτοπαθούς εστίας, από την ανταπόκριση ή μη στη χημειοθεραπεία καθώς και από άλλους παράγοντες. Ένα μικρό ποσοστό αυτών των ασθενών μπορούν να καταστούν υποψήφιοι για επεμβατική αντιμετώπιση η οποία περιλαμβάνει από εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων / RFA (Radiofrequency Ablation), εφαρμογή μικροκυμάτων / MWA (Microwave Ablation), εμβολισμό ή χημειοεμβολισμό ώς και ηπατεκτομή.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ο Δόκτωρ Τζίμας μαζί με μία ομάδα που περιλαμβάνει διακεκριμμένους ακτινολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους, παθολόγους/ογκολόγους και ηπατολόγους μπορεί να σχεδιάσει την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε έναν απ' αυτούς τους ασθενείς.</span></p>
<div><span style="font-size: small;">Πηγή: Δρ. Γεώργιος Τζίμας γενικός χειρουργός (www.hpb.gr )</span></div>
<div><span><br /></span></div>

Σχετικά άρθρα