Καρκίνος του παχέως εντέρου: Ο ρόλος της διατροφής

<div> </div>
<div><span style="font-size: small;">Τα ευρήματα από πολλές μελέτες δείχνουν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο συνολικό πληθυσμό και είναι ο τέταρτος σε συχνότητα καρκίνος στις ΗΠΑ.</span></div>
<div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<div>
<p><span style="font-size: small;">Στην Ευρώπη, σε μελέτη που έγινε το 2008 ο ΚΠΕ είναι μέσα στις 3 πιο κοινές μορφές καρκίνου (13,6 %) των συνολικών περιπτώσεων.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Στη χώρα μας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου από κακοήθη νεοπλασία και η ετήσια επίπτωση υπολογίζεται σε 7-8,7 ανά 100.000 πληθυσμού, με αυξητική τάση.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Το ενδιαφέρον των ερευνητών για την αιτιολογία και πιθανούς προστατευτικούς παράγοντες κατά του ca παχέος εντέρου ήταν πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Έτσι πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες για να διαπιστωθεί η αιτιολογία για την εμφάνιση αυτής της μορφής καρκίνου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας, συμμετείχαν ασθενείς, και υγιείς ( απουσία νεοπλασματικής νόσου) εξομοιωμένοι ως προς το φύλο και την ηλικία.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Μέσω ημιποσοτικού ερωτηματολογίου εκτιμήθηκαν κοινωνικο-δημογραφικά, χαρακτηριστικά, ιατρικό- κλινικό ιστορικό, συνήθειες υγείας, διατροφής και κατανάλωσης ομάδων τροφίμων, συνήθειες σωματικής άσκησης κ.α.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Μετά από στατιστική ανάλυση προέκυψαν οι εξής στατιστικά σημαντικές διαφορές:</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κληρονομικότητα</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">το 41,2% των ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου είχαν συγγενή που έπασχε από τη νόσο, γεγονός που τονίζει και επιβεβαιώνει ενδεχομένως την πτυχή της κληρονομικότητας.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση κόκκινου κρέατος και κατανάλωση ς φαγητού σε fast food</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι ασθενείς κατανάλωναν σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό κόκκινο κρέας ( 76,5%) έναντι των μαρτύρων ( 41,2%) και καταναλώνουν φαγητό σε fast foods σε τριπλάσιο ποσοστό εβδομαδιαία απ ότι οι μάρτυρες</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου κατανάλωναν σε μικρή ποσότητα εβδομαδιαίως φρούτα και λαχανικά σε αντίθεση με τους υγιείς που το ποσοστό κατανάλωσης του είναι πάνω από το διπλάσιο, γεγονός που συμφωνεί με παλαιότερες μελέτες όπου συνδέουν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ως προστατευτικό παράγοντα για την εμφάνιση ca παχέος εντέρου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση ψαριών</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Παρατηρήθηκε ότι οι ασθενέις κατανάλωναν ψάρια σπάνια ή σχεδόν ποτέ κατανάλωναν ψάρια, σε αντίθεση με τους μάρτυρες, οι οποίοι κατανάλωναν τουλάχιστον 1-2 φορές τη βδομάδα, γεγονός που ίσως δέιχνει ότι η κατανάλωση ψαριού να επιδρά προστατευτικά στην εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Χρήση και ποιότητα λαδιού όπου</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες χρησιμοποιούν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό το ίδιο λάδι για τηγάνισμα, 2 περισσότερες φορές (73,5% έναντι 29,4% )</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση οσπρίων</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">ακριβώς τριπλάσια κατανάλωση από τους υγιείς (29,4% κατανάλωση από τους οι ασθενείς έναντι 88,2% κατανάλωση από τους υγιείς )</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση γλυκών</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι ασθενείς κατανάλωναν γλυκά σε ποσοστό 70,6% έναντι των υγιών ατόμων οι οποίοι κατανάλωναν γλυκά σε ποσοστό 29,4%</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Κατανάλωση αναψυκτικών</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Τέλος παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αυξημένη κατανάλωση αναψυκτικών από τους ασθενείς σε σχέση με του μάρτυρες (58,8% έναντι 5,9%, αντίστοιχα)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν απόλυτα με τη βιβλιογραφία, γεγονός που θα πρέπει να μας κάνει να θορυβηθούμε ως άτομα και να δράσουμε, κάνοντας ορθές επιλογές για την σωστή πρόληψη έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">* οι ασθενείς ήταν νοσηλευμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους και στο Γενικό Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, ενώ τα υγιή άτομα ήταν τυχαίο δείγμα από τις 2 πόλεις.</span></p>
</div>
</div>
</div>
<div><span style="font-size: small;">Πηγή: Επιστημονική Ομάδα του κ. Ζουμπανέα</span></div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
</div>

Σχετικά άρθρα