Έχω διαφραγματοκήλη. Ποια είναι καλή φαρμακευτική αγωγή;

<div>
<p><strong><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">Ρωτά ο αναγνώστης μας Αναστάσιος Γ.</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif;">Καλημέρα </span><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif;">έχω</span><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif;"> διαφραγματοκήλη 3 εκατοστών έχω πάει σε γιατρό και μου έδωσε να παίρνω από φάρμακα το peptonorm,penrazol και cilroton είναι καλή αγωγή που μου έδωσε;</span></span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p>
<p> </p>
<div><strong><span style="font-size: small;">Απαντάει ο Παθολόγος Σπαντιδέας Αναστάσιος </span></strong></div>
<p> </p>
<div><span style="font-size: small;">Τα φάρμακα που χορηγούμε στη διαφραγματοκήλη  αποσκοπούν στην ταχύτερη κένωση του στομαχιού και στην μείωση της οξύτητας του γαστρικού υγρού και τα φάρμακα που χορήγησε ο γιατρός αυτές τις ανάγκες εξυπηρετούν. Κατά συνέπεια τα φάρμακα που χορηγήθηκαν είναι τα σωστά φάρμακα</span></div>
</div>

Σχετικά άρθρα